Cục Thuế tỉnh Trà Vinh: Điểm sáng ngành thuế ở miền Tây Nam Bộ

Minh Xuân

(Taichinh) - Trong 5 năm qua, bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách nhà nước, năm nào Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cũng hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu được giao. Thành tích xuất sắc đó là tiền đề cơ bản để Cục trở thành đơn vị Thuế đầu tiên ở miền Tây Nam Bộ được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.
Các đơn vị thuộc Cục Thuế Trà Vinh ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Các đơn vị thuộc Cục Thuế Trà Vinh ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trà Vinh là một trong 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, được tái lập vào năm 1992, là một Tỉnh vùng sâu, có trung tâm tỉnh lỵ nằm trên Quốc lộ 53, cách TP. Hồ Chí Minh gần 200 km và cách TP. Cần Thơ 100 km. Địa hình Trà Vinh mang tính chất vùng đồng bằng ven biển, khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đất nhiễm mặn quanh năm do ảnh hưởng của biển, chỉ thích hợp trồng rừng ngập mặn. Trà Vinh là địa bàn có nhiều dân tộc cùng cư trú, đặc biệt là nơi có đồng bào Khmer sinh sống đông thứ hai ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước, sau tỉnh Sóc Trăng. Đồng bào Khmer ở Trà Vinh có 320.292 người (chiếm 31,63%), đại bộ phận người Khmer ở Trà Vinh sinh sống bằng nghề nông, trồng lúa nước là chủ yếu và sống tập trung trên những con giồng cao, bao quanh bởi chi chít mương rạch nhỏ. Bởi vậy, tình hình kinh tế - xã hội dù đang phát triển tích cực nhưng còn không ít khó khăn.

Ấn tượng công tác thu ngân sách nhà nước

Trong giai đoạn 5 năm (2011 - 2015) tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có những tăng trưởng qua hàng năm, năm sau có tốc độ tăng hơn năm trước, cụ thể:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu thuế năm 2011 trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen, lạm phát tăng, giá một số nguyên liệu cơ bản đầu vào của sản xuất có xu hướng tăng cao, nhất là chi phí lãi vay đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn và tổ chức sản xuất. Đồng thời, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách của Tỉnh. Trước những khó khăn trên, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt, tích cực để tổ chức thực hiện với mục tiêu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ công tác thuế trên địa bàn. Kết quả công tác thu ngân sách nhà nước năm 2011 thu được 671,671 tỷ đồng, đạt 107,47% so dự toán pháp lệnh, tăng 25,78% so với cùng kỳ. Nhìn chung, trong năm 2011, mặc dù ảnh hưởng suy thoái kinh tế của các năm trước, nhưng Thuế Trà Vinh đã có một bước tiến vượt bậc không những vượt dự toán pháp lệnh mà còn vượt dự toán phấn đấu.

Năm 2012 là năm đặc biệt khó khăn về quản lý thu ngân sách, thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, lãi suất ngân hàng tăng cao, doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn vốn vay của ngân hàng… Với phong trào thi đua đã được toàn thể công chức trong đơn vị tích cực hưởng ứng, mặc dù bị ảnh hưởng chung bởi nhiều yếu tố tác động, nhưng với tinh thần tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cục Thuế đã phát động thi đua kịp thời theo từng thời điểm: hoàn thành pháp lệnh 06 tháng đầu năm, 06 tháng cuối năm, cả năm và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2012. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đã có những văn bản hướng dẫn viết sáng kiến, hướng dẫn chấm điểm xếp loại thi đua theo từng tháng, quý, năm... Từ đó, đã thúc đẩy, động viên toàn thể công chức trong đơn vị nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 31/12/2012, tổng thu ngân sách nhà nước là 840,980 tỷ đồng, đạt 101,69% dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Tỉnh giao, tăng 25,21% so với cùng kỳ .

Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu thuế trong năm 2013 trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, sản xuất kinh doanh phục hồi chậm. Bên cạnh đó, Nhà nước thực hiện chính sách miễn, giảm thuế và các chính sách thuế mới đã tác động làm giảm đáng kể nguồn thu ngân sách, tạo nên áp lực cho công tác thu ngân sách năm 2013. Riêng tỉnh Trà Vinh, ngoài những khó khăn chung, thì một số dự án lớn của Tỉnh chưa được triển khai, vụ nuôi tôm sú năm 2013 còn trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh, quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh thiếu ổn định... đã tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách nhà nước năm 2013. Tuy nhiên, với sự cố gắng của toàn thể công chức trong Cục, năm 2013 thu ngân sách nhà nước là 1.138,915 tỷ đồng, đạt 107,75% so dự toán pháp lệnh và bằng 103% so dự toán phấn đấu, tăng 35,43% so cùng kỳ. Nếu xét tổng thu trừ tiền sử dụng đất thì được 1.083,015 tỷ đồng, đạt 117,71% so với dự toán pháp lệnh và tăng 48,27% so cùng kỳ.

Năm 2014, với bối cảnh tình hình kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực song tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, từ đó đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân khiến hiệu quả sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp không cao, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của Tỉnh...

Trước tình hình trên, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác thu thuế năm 2014 với kết quả thu được 1.454,136 tỷ đồng, đạt 118,22% so dự toán pháp lệnh và đạt 118,22% so dự toán phấn đấu, tăng 27,68% so cùng kỳ. Đây là cơ sở để năm 2015 này, đơn vị phấn đấu không chỉ hoàn thành dự toán thu 1.585 tỷ đồng mà còn tiếp tục phấn đấu thu vượt dự toán được giao.

Những kết quả nêu trên cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Kết quả thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Số thu năm 2014 tăng 2,2 lần so với năm 2011, đến năm 2013 Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã vào câu lạc bộ các Cục Thuế có số thu trên 1.000 tỷ đồng/năm. Mặc dù phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thử thách, song những thành tựu đạt được đã tạo một tiền đề vững chắc để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cho những năm tiếp theo.

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ nhất, các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng đi vào chiều sâu. Được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ, công chức toàn đơn vị, trong các năm từ 2010 đến 2014, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã có tất cả 759 sáng kiến, trong đó nhiều sáng kiến được áp dụng có hiệu quả, được Hội đồng Sáng kiến Cục công nhận. Đặc biệt, một số sáng kiến tiêu biểu đã được Hội đồng sáng kiến cấp Tổng cục công nhận và cho áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, từ đó giúp cho đơn vị trong các năm qua hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

Thứ hai, triển khai tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế: Trong 05 năm qua, Cục Thuế Tỉnh đã chủ động phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh mở kênh chuyên mục thuế phát định kỳ hàng tháng và đã thực hiện 36 chương trình; ban hành kế hoạch định hướng cho cấp Chi cục Thuế và đã phát 2.025 lượt phát sóng trên Đài, Trạm phát thanh cấp huyện, xã; đăng 199 tin, bài trên các cơ quan báo chí; Công tác hỗ trợ qua các hình thức trực tiếp, điện thoại và hình thức văn bản đã thực hiện được 1.555 lượt qua điện thoại; hỗ trợ trực tiếp được 2.125 lượt; hỗ trợ bằng văn bản 255 văn bản đã được trả lời cho người nộp thuế trong phạm vi 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận...

Thứ ba, thực hiện hiệu quả công tác thanh tra thuế. Mặc dù số lượng công chức còn quá ít so với nhu cầu công việc ngày càng tăng, do đó để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế Tỉnh đã tiến hành xây dựng kế hoạch thanh tra trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở đó, tiến hành triển khai thu thập và phân tích thông tin, đồng thời chuẩn bị một số công việc cho công tác xây dựng lại kế hoạch thanh tra hàng năm. Thực tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hầu hết các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, dữ liệu về người nộp thuế tuy có gửi đến cơ quan thuế nhưng cũng chưa đầy đủ, do đó việc xây dựng kế hoạch thanh tra theo hướng cải cách gặp không ít khó khăn.... Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm phấn đấu nên kết quả thanh tra hàng năm đạt tương đối khá, cụ thể trong 3 năm gần đây, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh tổ chức công tác thanh tra đều đạt và vượt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao, cụ thể như sau: Năm 2012 đạt 100%; Năm 2013 đạt 105%; Năm 2014 đạt 100%.

Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng bộ Cục Thuế Trà Vinh trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng, với 74 Đảng viên. Những năm qua, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Cục luôn nêu cao vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo công chức, đảng viên phấn đấu trên các lĩnh vực công tác. Bởi vậy, Đảng bộ Cục nhiều năm liền được Đảng ủy cấp trên đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Với truyền thống vẻ vang của đơn vị, đặc biệt danh hiệu Cục Thuế đầu tiên ở miền Tây Nam Bộ được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, toàn thể cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh Trà Vinh quyết tâm nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế cho những năm tiếp theo mà Đảng và Nhà nước giao cho để xứng đáng với phần thưởng cao quý và nỗ lực đạt những thành tích lớn hơn.

Bài đăng trên sách ''Gương sáng, việc hay ngành Tài chính''

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục