VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Kho bạc Nhà nước trả hơn 8,5 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái

Kho bạc Nhà nước trả hơn 8,5 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng

Theo Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Minh Hằng, trong năm 2012, hệ thống KBNN đã trả lại 8.623 món tiền khách hàng nộp thừa, với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.

Cũng theo Phó Tổng giám đốc Trần Minh Hằng, ngành Kho bạc luôn xác định công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống. Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ trong việc quản lý tài khoản tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng, công tác thanh toán, chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chặt chẽ các loại tiền thu, nhận nhằm ngăn chặn tiền giả lọt vào kho quỹ. Trong năm 2012 đã phát hiện, thu giữ kịp thời, đúng quy định 1.876 tờ tiền giả các loại.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước các địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác an toàn kho quỹ để chấn chỉnh, nhắc nhở, khắc phục, sửa chữa kịp thời các sai phạm; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý tài sản tạm gửi, tạm giữ tại Ngân hàng Nhà nước các tỉnh; tiến hành rà soát, mua sắm, trang cấp bổ sung kịp thời công cụ hỗ trợ, thiết bị kho quỹ và các phương tiện, thiết bị khác phục vụ công tác đảm bảo an toàn tiền tài sản nhà nước giao cho Kho bạc Nhà nước quản lý; tăng cường công tác bảo mật, an toàn hệ thống thông tin trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, ban hành đồng bộ các chính sách, quy định về an toàn thông tin; tổ chức đánh giá công tác phối hợp giữa cơ quan công an và Kho bạc Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh và an toàn tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM