Noi theo tấm gương tiết kiệm của Bác

(Taichinh) - (Tài chính)  Hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) do Chính phủ trình. Nhân dịp này, FinancePlus.vn đăng lại bài viết của một cán bộ ngành Hải quan về học tập tấm gương tiết kiệm của Bác Hồ để các cán bộ ngành Tài chính chúng ta suy ngẫm...

Cùng chuyên mục