Sôi nổi phong trào thi đua hiệu quả ở Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Nga

(Taichinh) - Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua”. Làm theo lời dạy của Bác, toàn thể công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã sôi nổi thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2004. Không dừng lại ở đó, công chức Cục Thuế Thành phố tiếp tục nỗ lực giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được để xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ quản lý thu thuế trên địa bàn Thành phố, là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có trên 401.891 cơ sở đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 148.050 doanh nghiệp, khoảng trên 253.841 hộ kinh doanh, trên 5,2 triệu người chịu thuế thu nhập cá nhân. Hàng năm, số doanh nghiệp mới thành lập nhiều, đồng thời số doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh cũng nhiều. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn nói chung và quản lý thuế nói riêng rất khó khăn và phức tạp.

Trong những năm gần đây, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tốt phong trào thi đua, lấy thi đua, khen thưởng làm đòn bẩy giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Cục Thuế đã đề ra nội dung phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị, tạo động lực, tác động trực tiếp đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế đã phát động các phong trào thi đua như: Năm 2010: “Công chức Thuế thu được thuế - thu được lòng dân”; Năm 2011, 2012: “Tiếp tục cải cách, hiện đại hóa, nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý thuế”; Năm 2013: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới; Chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013”; Năm 2014: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014 – Xây dựng, giữ gìn hình ảnh ngành Thuế minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”.

Mục tiêu thi đua là phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, song song với thực hiện cải cách hành chính thuế, hiện đại hoá công tác Thuế và xây dựng Cục Thuế thành đơn vị trong sạch vững mạnh với đội ngũ công chức thuế giỏi về chuyên môn - nghiệp vụ, tốt về đạo đức.

Để đạt được mục tiêu đề ra, vào tháng 1 hàng năm, Cục Thuế đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm trước và phát động phong trào thi đua năm tiếp theo, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Cục tổ chức thực hiện tốt Luật quản lý thuế và các Luật thuế; nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng. Tại hội nghị, Cục Thuế đã triển khai cho 46 đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện ký kết giao ước thi đua. Sau đó, phong trào thi đua được các đơn vị phát động rộng rãi trong toàn thể công chức. Các tập thể và cá nhân thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định.

Căn cứ nội dung phát động thi đua hàng năm và căn cứ tình hình thực tế mỗi quý, Cục Thuế tổ chức phát động thi đua quý, đồng thời xây dựng thang điểm thi đua quý của tập thể phù hợp với nội dung phát động thi đua. Cục Thuế đã tổ chức chấm điểm thi đua và xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân theo quý. Việc chấm điểm thi đua cho tập thể và cá nhân theo quý đã tạo khí thế thi đua trong đơn vị thường xuyên, liên tục, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị ngay từng quý, 6 tháng và cả năm. Hàng quý, Cục Thuế đều tổ chức sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời phát động thi đua của quý tiếp theo.

Bên cạnh đó, Cục Thuế còn thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của công chức thuế.

Công đoàn các cấp của đơn vị cũng đã tổ chức chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho công chức với nhiều hình thức như: Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, công đoàn tổ chức Hội thi viết bài và trình diễn tiểu phẩm “Từ hình ảnh của người mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình”; Tổ chức hội thi “Nam công chức khéo tay”; Tổ chức Hội thi “Áo dài phụ nữ Việt Nam xưa và nay”; Tổ chức chăm lo cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6 (tặng quà cho các cháu thiếu nhi, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu học sinh giỏi, tiên tiến); Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam: tổ chức Hội thi “Gia đình và văn hóa giao thông”...

Để phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế, trong 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức các phong trào viết bài hiến kế, tổ chức cuộc thi với các chủ đề như: “Làm thế nào để chống phiền hà, nhũng nhiễu người nộp thuế trên cương vị công tác hiện nay của anh (chị)” (năm 2010). Kết quả cuộc thi có 18 cá nhân đạt giải (2 giải nhì; 2 giải ba; 14 giải khuyến khích); “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” (năm 2012); “Hiến kế giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012”; “Giải pháp phòng, chống phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực đối với người nộp thuế” (năm 2013); “Hiến kế về cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian khai và nộp thuế cho doanh nghiệp; Giải pháp phòng, chống phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực đối với người nộp thuế” (năm 2014).

Phong trào thi đua gắn liền với phong trào sáng kiến, cải tiến đã được Cục Thuế triển khai thực hiện. Trong 5 năm (2010 – 2014), Cục Thuế đã xét, công nhận 3.403 sáng kiến, cải tiến trong lĩnh vực thuế, trong đó có 67 sáng kiến xếp loại Giỏi, 553 sáng kiến xếp loại Khá. Có 281 sáng kiến được Tổng cục Thuế công nhận, đặc biệt là sáng kiến “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” được nhân rộng trong hệ thống Thuế cả nước. Cục Thuế đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp để triển khai thực hiện đăng ký thuế điện tử” được Tổng cục Thuế công nhận (Quyết định số 2061/QĐ-TCT ngày 05/11/2013 của Tổng cục Thuế về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành Thuế năm 2012). Kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học này là cơ sở lý luận góp phần phục vụ cho việc hoàn thiện chính sách thuế, hiện đại hóa và áp dụng thuế điện tử toàn diện trong quản lý thuế.

Để kịp thời động viên, khuyến khích người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đúng, đủ; hàng năm, đơn vị đều tổ chức biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Trong 5 năm qua, có tổng cộng 5.791 lượt người nộp thuế có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế được các cấp khen thưởng.

Gặt hái những “quả ngọt”

Từ phong trào thi đua sôi nổi, Cục thuế Thành phố đã gặt hái những thành tựu như sau:

Thứ nhất, đi đầu hệ thống thuế cả nước trong triển khai chính sách thuế mới, có số thu ngân sách nhà nước chiếm gần 1/4 số thu của cả nước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của Ngành và cả nước. Đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, với số thu năm sau cao hơn năm trước, từ 78.174 tỷ đồng (năm 2009) lên đến 161.378 tỷ đồng (năm 2014) (số thu năm 2014 bằng 2,06 lần năm 2009). Trong 5 năm (2010 – 2014), Cục đã thu ngân sách nhà nước ước đạt 716.756 tỷ đồng, bằng 107,61% dự toán.

Từ năm 2010 đến 2014, đơn vị đã thu vượt dự toán 50.670 tỷ đồng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tài chính vĩ mô, động viên, huy động nguồn lực phục vụ cho phát triển, thiết thực đóng góp tăng trưởng kinh tế của đất nước, giải quyết được nhiều vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo, đầu tư nhiều công trình về hạ tầng.

Thứ hai, đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính về thuế, quy trình quản lý thuế, thực hiện cơ chế “một cửa” và đi đầu trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Cục thuế đã triển khai thực hiện tốt Đề án 30/CP về đơn giản hoá thủ tục hành chính: đã công bố trên trang Web của Cục Thuế và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan thuế các thủ tục hành chính thuế. Cục đã góp ý cấp trên rà soát để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và thay thế nhằm giảm thủ tục hành chính thuế hiện hành; Thực hiện nâng cao chất lượng việc vận hành “cơ chế một cửa” tại Văn phòng Cục Thuế và 24 chi cục thuế quận, huyện. Cùng với đó, Cục thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục, hồ sơ khai thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp luật thuế cho người nộp thuế; Triển khai thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào các hoạt động của Văn phòng Cục Thuế và 24 Chi cục Thuế quận, huyện. Kết quả, phục vụ người nộp thuế tốt hơn và giám sát quy trình thực thi công vụ của công chức thuế trong việc thực hiện giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế.

Thứ ba, đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Cục luôn chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu thuế, để phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn. Cụ thể như: Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hệ thống thông tin tác nghiệp trên web, hoàn thiện trang web quản lý thông tin tuyên truyền, hỗ trợ; chương trình xác minh hóa đơn thống nhất; Triển khai thực hiện mô hình văn phòng điện tử tại cơ quan Cục Thuế và 24 chi cục thuế quận, huyện...

Đặc biệt, Cục triển khai thực hiện vận động người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet, nhằm tiết kiệm thời gian của người nộp thuế, giảm áp lực nhận tờ khai cho công chức thuế. Kết quả đến ngày 31/12/2014, số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng là 137.727 đạt 98% doanh nghiệp đang hoạt động. Hiện nay, Cục đang thực hiện vận động người nộp thuế tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Thứ tư, áp dụng các biện pháp quản lý thuế đạt hiệu quả cao, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra. Cục Thuế đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; Kết quả: trong 5 năm 2010 – 2014, Cục Thuế đã thực hiện kiểm tra thuế 53.450 lượt doanh nghiệp, số thuế truy thu và phạt qua kiểm tra là 11.161 tỷ đồng. Thực hiện thanh tra thuế 6.841 doanh nghiệp, số thuế truy thu và phạt 12.648 tỷ đồng.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác quản lý thu nợ thuế, qua đó, số nợ thu được trong 5 năm 2010 - 2014 là 103.469 tỷ đồng; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ sáu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện: Nhận chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tham gia hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai hỏa hoạn; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hiến máu nhân đạo cứu người, ủng hộ quỹ vì Trường Sa, tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Bình Dương; đóng góp Quỹ vì người nghèo, tặng quà cho trẻ em vùng sâu vùng xa, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam... Tổng cộng số tiền đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện của đơn vị là trên 3,395 tỷ đồng

Thứ bảy, đi đầu trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ công chức phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Để nâng cao chất lượng công chức, xây dựng đội ngũ công chức thuế giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tốt về phẩm chất đạo đức, Cục Thuế Thành phố luôn quan tâm đào tạo và đào tạo lại đội ngũ công chức. Hàng năm, tổ chức các lớp bồi dưỡng các kỹ năng quản lý thuế cho hơn 2.000 lượt công chức, tổ chức các lớp học cập nhật chính sách thuế mới cho hơn 7.439 lượt công chức; có 100% công chức công tác ở bộ phận quản lý, tham mưu đều đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

Ghi nhận thành tích của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, từ năm 2010 đến năm 2013, đơn vị đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, gồm:

- Chủ tịch Nước đã trao tặng 80 Huân chương Lao động, trong đó có: 05 Huân chương Lao động hạng Nhì, 75 Huân chương Lao động hạng Ba.

- Thủ tướng Chính phủ tặng 03 Cờ dẫn đầu và 169 Bằng khen, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 02 cá nhân.

- Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tặng 36 Cờ thi đua xuất sắc và 180 Bằng khen.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng 03 Cờ thi đua xuất sắc, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính cho 197 cá nhân và tặng 577 Bằng khen.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng 2.155 Giấy khen.

- Cục Thuế công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 3.628 lượt cá nhân.

Đảng bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được xếp loại “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” 5 năm liên tục (2009 - 2013). Công đoàn cơ quan Cục được xếp loại “Vững mạnh, xuất sắc” 5 năm liên tục; Năm 2012 được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và năm 2013 được nhận Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam. Đoàn thanh niên Cục Thuế được công nhận “Xuất sắc” 5 năm liên tục; Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tặng Cờ đơn vị xuất sắc 03 năm liên tục (2012-2014). Hội Cựu chiến binh được tặng danh hiệu “Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” nhiều năm liền và được tặng Cờ thi đua của Thành hội Hội Cựu chiến binh Thành phố.


Bài đăng trên sách ''Gương sáng, việc hay ngành Tài chính''

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục