VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những biện pháp được cơ quan thuế triển khai quyết liệt trong năm 2015. Hàng nghìn tỷ đồng đã được truy thu vào ngân sách nhà nước…

10 sự kiện tiêu biểu ngành Tài chính năm 2015

Ngành Tài chính nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngành Tài chính: Tích cực tham gia tái cơ cấu nền kinh tế

Theo số liệu được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015, đến ngày 28/12/2015, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 957.000 tỷ đồng, đạt 105% dự toán và bằng 103,1% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội. Thu nội địa - chiếm xấp xỉ ba phần tư tổng thu ngân sáchđạt gần 111% dự toán.

Kết quả thu trên có được là do ngành Tài chính đã thực hiện hàng loạt biện pháp đồng bộ. Trong đó, đáng kể nhất là cơ quan thuế trong năm 2015 đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 70.059 doanh nghiệp và kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế 1.227.180 hồ sơ.

Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý 31.007.540 triệu đồng, trong đó: tăng thu, xử phạt là 10.246.781,00 triệu đồng; giảm khấu trừ 1.167.503 triệu đồng; giảm lỗ 19.593.256 triệu đồng. Số tiền thuế đã nộp vào ngân sách 6.982.269 triệu đồng, bao gồm:

Về thanh tra, ngành Thuế đã thanh tra 8.705 doanh nghiệp (tỷ lệ đạt 84,91% kế hoạch); tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 5.215.206 triệu đồng, giảm khấu trừ 591.925 triệu đồng, số giảm lỗ 10.365.943 triệu đồng; số đã nộp ngân sách 3.151.834 triệu đồng.

Về kiểm tra, ngành Thuế đã kiểm tra 59.296 doanh nghiệp (tỷ lệ đạt 82,97% kế hoạch); tổng số truy thu, phạt và truy hoàn 4.728.108 triệu đồng, giảm khấu trừ 519.617 triệu đồng, giảm lỗ 8.952.686 triệu đồng; số đã nộp ngân sách 3.526.968 triệu đồng.

Ngành Thuế cũng đã thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế với1.227.180 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 303.467 triệu đồng, số giảm khấu trừ 55.961 triệu đồng, giảm lỗ 274.627 triệu đồng.

Về kiểm tra nội bộ, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 2.058 cuộc (trong đó 1.921 cuộc theo kế hoạch và 132 cuộc đột xuất); phát hiện số tiền thuế sai phạm là 127.184 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi 57.875 triệu đồng, kiến nghị khác 69.309 triệu đồng).

Được biết, công tác thanh kiểm tra năm 2015 đã tập trung vào các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế như dầu khí, xăng dầu, khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyển nhượng dự án, thương mại điện tử, kinh doanh thiết bị y tế, dược phẩm, thiết bị khoa học kỹ thuật... các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, các tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá.

Đặc biệt, cơ quan thuế đã tập trung thanh tra hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, các doanh nghiệp hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền; thanh tra công tác xử lý hóa đơn ngăn chặn kịp thời hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, gian lận thuế; Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với cơ quan, địa phương thực hiện hiệu quả công tác khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp tổ chức, triển khai nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định nội dung quy chế xử lý thông tin các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ tại cơ quan thuế các cấp; ưu tiên tập trung đối chiếu, xác minh, kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ để đúc kết phương thức, thủ đoạn, hành vi vi phạm liên quan đến thuế, phương pháp kiểm tra phát hiện và phổ biến nhân rộng toàn ngành.

Ngành Thuế cũng đã tổ chức rà soát toàn bộ các vụ việc trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp… Cơ quan Thuế tổng hợp các vụ việc có tính chất vi phạm nghiêm trọng đã được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, hoặc phối hợp với cơ quan Công an điều tra, khởi tố, xét xử để tuyên truyền, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Qua báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, ngành Thuế đã thực sự sâu sát và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM