VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tập trung xử lý nợ đọng, chống thất thu ngân sách

Một trong những dự án bất động sản có số nợ lớn đang được Cục Thuế TPHCM xử lý.

Thành phố Hồ Chí Minh:

Tập trung xử lý nợ đọng, chống thất thu ngân sách

Nhằm phấn đấu vượt thu ngân sách nhà nước năm 2018, UBND TPHCM vừa chỉ đạo Cục Thuế TPHCM triển khai thực hiện công tác chống thất thu ngân sách nhà nước, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành toàn bộ kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã đề ra.

Thu hồi 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế trong 11 tháng

Cục Thuế Hà Nam nỗ lực thu hồi nợ thuế

Thành phố Hồ Chí Minh bêu tên 1.206 doanh nghiệp nợ thuế mới

Tổng số nợ thuế của doanh nghiệp tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hơn 23.000 tỷ đồng

Bắc Giang: Thu ngân sách vượt dự toán nhưng nợ thuế chưa giảm

Theo đó, Cục Thuế TPHCM tập trung kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá, các hoạt động chuyển nhượng vốn... ; tăng cường kiểm tra tại địa bàn đối với một số lĩnh vực như kinh doanh tài chính, tín dụng, bất động sản, xây dựng hạ tầng cơ sở...

UBND TPHCM cũng yêu cầu cơ quan Thuế thực hiện tốt công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao nhận thức chính trị và tư tưởng trong công tác quản lý thuế, quản lý nợ thuế; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý kịp thời đối với những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong công tác quản lý thuế, thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế.

Ngoài ra, UBND các quận - huyện cần tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế xử lý, đôn đốc nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đặc biệt là các khu vực chợ tập trung đông hộ kinh doanh; xử lý dứt điểm các doanh nghiệp có nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; đề xuất phương án thu hồi nợ đọng đối với các dự án không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Theo Cục Thuế TPHCM, tính đến cuối tháng 10/2018, tổng số nợ (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) có khả năng thu tại đơn vị là trên 9.500 tỷ đồng, tăng 25,34% so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó, các khoản nợ liên quan đến đất là 1.826 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2017 là 663 tỷ đồng tương đương tăng 57,01%.

Với nhiều biện pháp thu hồi nợ đọng, trong 10 tháng qua, Cục Thuế TPHCM đã thu hồi và xử lý hơn 5.500 tỷ đồng. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.225 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.335 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM