Thầy, trò Học viện Tài chính: Học và làm theo Bác

Hồng Vân

(Taichinh) -
(Tài chính) Là một địa chỉ uy tín trong hệ thống giáo dục, đào tạo chuyên ngành kinh tế tài chính, Học viện Tài chính luôn quan tâm đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn coi đó là một nhiệm vụ giáo dục trọng tâm, xuyên suốt. Chính vì vậy, từ nhiều năm nay, thầy và trò Học viện đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ đổi mới qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 7/11/2006 Bộ Chính trị (khoá X) đã ban hành Chỉ thị số 06 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân.

Hưởng ứng cuộc vận động, căn cứ vào “Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”của Đảng ủy Bộ Tài chính, hàng năm, Đảng ủy Học viện Tài chính đã chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Cuộc vận động, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, sinh viên qua việc giảng dạy và học tập, luôn “yêu nghề, yêu trường, không ngừng học tập để tiến bộ mãi”.

Từ nhận thức đến hành động

Ngay từ những ngày đầu lập nước, dù bộn bề công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặc biệt chú ý đến mục tiêu của giáo dục. Người nhấn mạnh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Tư tưởng cốt lõi của Người về giáo dục là: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Bác luôn chú ý đến việc thiết lập mối quan hệ biện chứng giữa giáo dục với cách mạng; giữa giáo dục với sự nghiệp giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục cũng nhằm thể hiện một ham muốn, ham muốn đến tột bậc của Người là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để nước ta có thể “sánh vai các cường quốc năm châu”.

Những chuyển biến trong mỗi giảng viên

Theo Hồ Chủ tịch, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ những người thầy giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Là “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa” thầy cô giáo có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lực sang tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục…không có giáo dục”.

Người cho rằng, một người thầy giáo giỏi không nhất thiết là phải tinh thông tất cả mọi lĩnh vực, hiểu trọn trí thức nhân loại, vì tri thức nhân loại vô cùng rộng lớn, tuy nhiên, người giáo viên cần không ngừng trau dồi kiến thức, đặc biệt phải thạo lĩnh vực chuyên môn của minh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, đội ngũ giảng viên của Học viện Tài chính nói chung, những giảng viên đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng nói riêng trong những năm qua đã thường xuyên tự rèn luyện mình, lấy phương châm “học không biết chán, dạy không biết mỏi” của Khổng Tử để thực hành trong công việc, không bằng lòng với kiến thức đã có, không ngừng nâng cao ý thức tự học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ của bản than nằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Học viện Tài chính là hoạt động thường xuyên, xuyên suốt trong các năm học và gắn bó chặt chẽ với việc tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác của ngành Giáo dục như: Thi đua “2 tốt”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Lòng tận tụy yêu ngành, yêu nghề cũng thôi thúc mỗi người giảng viên, mỗi đảng viên Học viện Tài chính không ngừng nâng cao chất lượng giờ giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực sư phạm, giúp sinh viên hiểu bài, nắm vững kiến thức, phát triển năng lực tư duy sống tạo, năng lực làm việc độc lập cũng như năng lực làm việc theo tổ, nhóm.        

Giảng viên Học viện Tài chính trong những năm qua cũng đã phần nào xây dựng được lòng say mê nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tích cực đóng góp các công trình nghiên cứu vừa và nhỏ trong phạm vi Học viện và mở rộng trong phạm vi ngành Tài chính…

Những chuyển biến trong từng sinh viên

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ được Đảng ủy Học viện Tài chính triển khai một cách toàn diện, không chỉ tập trung vào đối tượng cán bộ, giáo viên, đảng viên mà đặc biệt quan tâm tới toàn thể sinh viên trong trường. Coi đó là nhiệm vụ giáo dục tư tưởng đạo đức quan trọng đối với thế hệ trẻ, Nhà trường đã lồng ghép việc học tập vào nội dung giáo dục chính trị ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm góp phần giáo dục cho sinh viên trở thành người công dân tốt.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, gương mẫu xung phong trong mọi công việc. Đi đôi với việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững khoa học kỹ thuật, mỗi đoàn viên, thanh niên còn cần phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng bởi theo Người: “Thanh niên phải có đức, có tài”.

Sinh viên Học viện Tài chính nói chung và những sinh viên là đảng viên nói riêng luôn tâm niệm cần học tập và làm theo tấm gương của Bác. Mỗi sinh viên Học viên Tài chính luôn tự nhủ cần trung thực, ngay thẳng, tác phong khiêm tốn, giản dị, nêu cao tinh thần lao động tích cực, siêng năng, táo bạo và sang tạo. Đoàn viên, thanh niên, sinh viên luôn có tinh thần cố gắng vươn lên, sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, phải thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp đỡ nhau củng tiến bộ.

Bên cạnh việc rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng học tập, sinh viên Học viện Tài chính không ngừng rèn luyện sức khỏe để đảm bảo cho cơ thể, tràn đầy sinh lực, tinh thần sảng khoái, minh mẫn.

ảnh 1

Tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa là những phương pháp rèn luyện rất hữu hiệu thường được sinh viên Học viện áp dụng nhằm lấy lại thăng bằng sau những giờ học căng thẳng.

Công tác chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương Bác tại Học viện Tài chính

Thực hiện chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 KH/TW của Ban Bí thư và kế hoạch số 223 – KH/ĐUTC ngày 25/11/2011 của Đảng ủy Bộ Tài chính về tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Học viện Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Học viện từ năm 2011 đến nay.

Theo đó, để giúp Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo có hiệu quả hơn, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, Đảng ủy đã thành lập ban chỉ đạo Cuộc vận động gồm 6 đồng chí với các thành phần: Ban tuyên giáo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Đại diện Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban Tuyên giáo làm trưởng ban.

Sau khi thành lập, Ban đã tích cực hoạt động, thường xuyên tham dự các buổi sinh hoạt học tập tại các chi bộ, các đoàn thể để chỉ đạo, tư vấn, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác, phân tích nhữngđiểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân trong việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị, từ đó tham mưu cho Ban Thường vụ, Đảng ủy để có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt hơn cuộc vận động.

Hàng năm, Đảng ủy Học viện Tài chính cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch để hướng dẫn các chi bộ, các tổ chức trong toàn Học viện, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, những nội dung cơ bản cần tổ chức thực hiện, mục tiêu đạt được và những kiến nghị từ chi bộ, các tổ chức đối với quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động. Nhìn chung, các kế hoạch xây dựng và triển khai thực hiện đều phù hợp với chủ trương và sát tình hình thực tế đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong Đảng và quần chúng.

Nhờ công tác chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Học viện Tài chính, 100% các chi bộ, đơn vị, tổ chức quần chúng đã tổ chức học tập, quán triệt và viết thu hoạch về “Thực hành làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”. Các hội thảo chuyên đề được chuẩn bị chu đáo, đạt chất lượng tốt. Trong toàn Học viện đã có sự chuyển biến tốt hơn về chấp hành nội quy, quy chế; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Học viện được nâng cao; tình đoàn kết, sự hiểu biết, sự giúp đỡ nhau trong đơn vị được tăng cường, củng cố, từ đó, đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 1 - 2013

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục