VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tích cực tu dưỡng, rèn luyện cán bộ

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Ninh Thuận (trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng) đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong từng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và công chức (CC) của đơn vị. Từ kết quả này đã góp phần quan trọng cho KBNN thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Linh, Bí thư Đảng ủy-Giám đốc KBNN tỉnh, thực hiện “làm theo”, toàn thể 62 CB, ĐV, CC trong đơn vị đã đăng ký thi đua bằng những việc làm thiết thực gắn liền với công việc cụ thể hằng ngày. Đó là, trong quan hệ với khách hàng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm; tác phong nhanh nhẹn, lịch sự văn minh; thực hiện kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước đúng quy trình, chế độ quy định; góp phần đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Qua tự soi rọi lại bản thân, từng ĐV, CB, CC trong đơn vị đã chấp hành tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động và luôn giữ gìn đoàn kết, phối hợp tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Trong công tác cải cách hành chính, thời gian qua CB, CC đều xác định rõ trách nhiệm, thường xuyên cập nhật thông tin, có nhiều sáng kiến cải tiến đóng góp tích cực trong việc tiết kiệm thời gian và kinh phí hoạt động. Kết quả trong năm qua, toàn đơn vị đã tiết kiệm chi tiêu kinh phí được gần 387,202 triệu đồng so với dự toán giao, trong đó đã tiết kiệm được 135,614 triệu đồng chi văn phòng phẩm, 9,73 triệu đồng chi điện thoại, thông tin liên lạc, báo chí và gần 242 triệu đồng trong sử dụng chi tiêu kinh phí thường xuyên.

Trong sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng của Bác, lãnh đạo KBNN tỉnh đã sắp xếp giảm bớt thời gian hội họp, dành thời gian cho nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa trong quản lý nghiệp vụ được đẩy mạnh, qua mạng thông tin điện tử, diễn đàn nghiệp vụ nội bộ, đơn vị đã thực hiện công khai các quy trình nghiệp vụ KBNN. Đơn vị đã từng bước tiến hành triển khai dự án chuyên môn, dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và KB, tham gia quá trình hiện đại hóa công nghệ thông tin, thực hiện tin học hóa 100% trong hoạt động nghiệp vụ tài chính-KBNN và các đơn vị giao dịch. Các thông tin liên quan đến khách giao dịch được cập nhật trên ki-ốt thông tin tại quầy giao dịch và trang Web của UBND tỉnh. Đơn vị đã sớm xây dựng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đổi mới quy trình làm việc; triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch theo cơ chế “một cửa” trong công tác kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư và chương trình mục tiêu. Đồng thời tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần, đôi lúc cả ngày chủ nhật để phục vụ cho chuyên môn, tạo sự hài lòng cho khách giao dịch.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban giám đốc KBNN tỉnh, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ tác động tích cực đến lĩnh vực hoạt động chuyên môn, mà còn tác động mạnh đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể của cơ quan. Đảng bộ KBNN tỉnh có 3 chi bộ trực thuộc, với tổng số 35 ĐV. Nhờ đưa nội dung “học tập và làm theo” vào sinh hoạt chi, đảng bộ và sinh hoạt cơ quan, kết hợp với việc giám sát định kỳ việc thực hiện “làm theo”, Đảng bộ KBNN được Tỉnh ủy tặng cờ Tổ chức cơ sở Đảng 5 năm liền trong sạch, vững mạnh. Qua phân tích chất lượng, có 95% ĐV xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đều được công nhận là cơ sở vững mạnh toàn diện. Cũng từ quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các chi bộ đã bồi dưỡng và biểu dương 3 tập thể, 4 cá nhân điển hình của các phòng nghiệp vụ. Những hiện tượng “nói không đi đôi với làm” đã giảm hẳn, văn minh-văn hóa nghề KB ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực.

Từ phong trào thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương Bác, trong năm qua, đã có 100% CB, CC KBNN qua phân loại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong bước triển khai tiếp theo, Đảng ủy KBNN tỉnh xác định tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và hành động cho CB, ĐV, CC để việc “làm theo” từng bước thấm dần vào cách nghĩ, cách làm và cách sống, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong mọi hoạt động của đơn vị.

Có thể bạn quan tâm