VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Phản ánh toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội

Phản ánh toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội

Lần đầu tiên, Việt Nam công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, ý nghĩa lớn nhất của Bộ chỉ tiêu này là sẽ phản ánh toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội, qua đó giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ đánh giá thực chất tình hình, từ đó có các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, với mục tiêu để “không ai bị bỏ lại phía sau”.