VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ông Phạm Quốc Trường - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Việt Long

Bộ Tài chính hướng đến mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả

Bộ Tài chính hướng đến mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.