VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

PGS., TS. Chu Hoàng Long - Đại học Quốc gia Australia (ANU)

Chuyên gia nhận định về trật tự kinh tế thế giới mới trước tác động của COVID-19

Chuyên gia nhận định về trật tự kinh tế thế giới mới trước tác động của COVID-19

Cụ thể là dòng lưu chuyển một số hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, có lẽ là quá sớm để kết luận xu thế toàn cầu hóa bị đảo ngược.