VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

TS. Nguyễn Đức Độ Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính)

Lạm phát năm 2019 sẽ thấp hơn năm 2018

Lạm phát năm 2019 sẽ thấp hơn năm 2018

TS. Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính) nhận định như vậy tại Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo năm 2019 do Viện tổ chức mới đây.