VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

TS. Phan Đức Hiếu Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM).

Việc sửa đổi toàn diện Luật Doanh nghiệp là cần thiết

Việc sửa đổi toàn diện Luật Doanh nghiệp là cần thiết

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp mới đây đã được Chính phủ đề nghị hoãn trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tới để tiếp tục sửa đổi toàn diện hơn.