VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

TS. Võ Trí Thành Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia

Một năm thử thách sự kiên định

Một năm thử thách sự kiên định

Nhìn lại cả năm 2018, theo đánh giá của TS. Võ Trí Thành - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, hoạt động ngân hàng có một năm khá thành công và điều hành chính sách tiền tệ là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam.