VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kinh tế - tài chính trong nước tuần từ 11-16/02/2019

Kinh tế - tài chính quốc tế tuần từ 11-16/02/2019

Tình hình kinh tế xã hội trong nước tháng 01/2019

Hoạt động đầu tư tháng 1/2019

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2019

Thu, chi ngân sách Nhà nước tháng 1/2019

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2019

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số USD tháng 1/2019

Xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2019

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 12/2018 đạt 19.635 triệu USD, thấp hơn 1.365 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại và linh kiện thấp hơn 924 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện thấp hơn 141 triệu USD; dầu thô thấp hơn 79 triệu USD; giày dép thấp hơn 70 triệu USD.

Vận tải hành khách và hàng hóa tháng 1/2019

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 1/2019

Sản xuất công nghiệp tháng 1/2019

Kinh tế - tài chính trong nước tuần từ 21-26/01/2019

Kinh tế - tài chính quốc tế tuần từ 21-26/01/2019

Kinh tế - tài chính trong nước tuần từ 15-19/01/2019

Kinh tế - tài chính quốc tế tuần từ 15-19/01/2019

Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2018

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước năm 2018

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2018

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2018

Vận tải và viễn thông năm 2018

Kinh tế - tài chính trong nước tuần từ 7-12/01/2019

Sản xuất công nghiệp năm 2018

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2018

Kinh tế - tài chính quốc tế tuần từ 7-12/01/2019

Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2018

Kinh tế - tài chính trong nước tuần từ 2-5/01/2019