VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Số liệu chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu thu, chi ngân sách Nhà nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Số liệu đầu tư tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 và 7 tháng đầu năm

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Số liệu đầu tư tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trong nước được kiểm soát tốt, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Các dự án, công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Bảy và 7 tháng năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Số liệu sản xuất công nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 5/2020

Số liệu thị trường vàng tháng 5/2020

Số liệu thị trường tiền tệ tháng 5/2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 5/2020

Số liệu thị trường chứng khoán tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

[Infographics] Số liệu tài chính ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 5/2020

[Infographics] Số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ 5 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường vàng tháng 4/2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 4/2020

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 4/2020

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 4/2020

Số liệu thị trường tiền tệ tháng 4/2020

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ 4 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường chứng khoán tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020

[Infographics] Số liệu tài chính ngân sách tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020

Tài chính ngân sách tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020