Thêm 1,1 triệu việc làm trong 3 quý

Tổng cục Thống kê cho biết số người có việc làm đã tăng thêm 1,1 triệu trong vòng 3 quý vừa qua. Cùng thời gian, lực lượng lao động Việt Nam cũng tăng với con số tương tự. Theo báo cáo do Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tính đến thời điểm 1/10/2012, cả nước có 53,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động, bao gồm 52,1 triệu người có việc làm.

Tình hình vốn FDI vào Việt Nam 11 tháng năm 2012

(Tài chính) 11 tháng đầu năm 2012, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký và tăng thêm tại Việt Nam là 12,182 tỷ USD, giảm 21,43% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các dự án giải ngân ước đạt 10 tỷ USD, giảm 0,05% so với cùng kỳ 11 tháng năm 2011.