Trao đổi thương mại hàng hóa Việt Nam – ASEAN năm 2012

Việt Nam chính thức trở thành thành viên ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) từ năm 1995. Từ đó đến nay, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó phải kể đến tình hình thương mại giữa Việt Nam và ASEAN ngày càng phát triển.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và Italia năm 2012

Số liệu Thống kê Hải quan trong những năm gần đây cho thấy quan hệ thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Italia ngày càng đạt được sự phát triển khả quan. Hiện nay, Italia là thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 18 của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó đứng thứ 18 về xuất khẩu và 15 về nhập khẩu. Riêng đối với thị trường EU, Italia là đối tác đứng thứ 5 về xuất khẩu và thứ 3 về nhập khẩu với Việt Nam.

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16 - 31/12/2012

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12 năm 2012 (từ ngày 16/12 đến ngày 31/12) đạt  10,65 tỷ USD, tăng 13,1% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2012.

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam quý III/2012

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 16.858 tỉ đồng tăng trưởng 9,65%, nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài 391 tỉ đồng, tái bảo hiểm ra nước ngoài 4.494 tỉ đồng. Nhìn chung các nghiệp vụ đều tăng trưởng trong đó bảo hiểm nông nghiệp tăng 1.360%, bảo hiểm thiết bị điện tử tăng 112%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 106%, bảo hiểm mọi rủi ro 90% ...