Tình hình giá cả thị trường tháng 4/2013

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 4/2013 tăng 0,02% so với tháng 3/2013, mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ tháng 4 một số năm gần đây (tháng 4/2010 tăng 0,75%, 2011 tăng 2,17%, 2012 tăng 0,16%); trong đó: giảm ở 3/11 nhóm hàng cấp I gồm: nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn có mức giảm 0,91% (lương thực giảm 0,86%, thực phẩm giảm 1,24%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,12%) và đóng góp chủ yếu vào mức giảm của chỉ số giá tháng 4/2013; Nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,44%; Bưu chính viễn thông giảm 0,15%. 8/11 nhóm còn lại có chỉ số giá tăng, gồm: nhóm Thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất là 3,62%, tiếp đến là nhóm Giao thông tăng 1,20%; các nhóm còn lại tăng từ 0,05-0,45% so với tháng 3/2013