VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2019

Hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tháng 2/2019 diễn ra sôi động trong những ngày đầu tháng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do tháng Hai chỉ có 28 ngày với thời gian nghỉ Tết kéo dài nên doanh thu hoạt động thương mại dịch vụ trong nước giảm so với tháng trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2019 ước tính đạt 390,8 nghìn tỷ đồng, giảm 3% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 301,4 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4% và tăng 12,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 44,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% và tăng 9,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, giảm 1,5% và tăng 17,1%; doanh thu dịch vụ khác đạt 40,7 nghìn tỷ đồng, giảm 2% và tăng 6,2%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 793,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,28% (cùng kỳ năm 2018 tăng 9,25%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm nay ước tính đạt 613,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng mức và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lương thực, thực phẩm tăng 14,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,3%; may mặc tăng 13,2%; phương tiện đi lại tăng 12,8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,7%. Một số địa phương có mức tăng khá: Hà Tĩnh tăng 19,4%; Long An tăng 17,1%; Quảng Nam tăng 15,7%; Bến Tre tăng 15,1%; Hải Phòng tăng 14,1%; Bắc Giang tăng 13,9%; Hà Nam tăng 13,9%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,1%; Hà Nội tăng 10,8%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 2 tháng đầu năm ước tính đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng mức và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Hải Phòng tăng 16,5%; Cần Thơ tăng 13,2%; Khánh Hòa tăng 11,6%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 10,6%; Quảng Nam tăng 10,1%; Hà Nội tăng 7,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng năm nay ước tính đạt 8 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% tổng mức và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Hà Nội tăng 17,6%; Hà Tĩnh tăng 14,5%; Khánh Hòa tăng 13,9%; Thái Nguyên tăng 13,7%; Nam Định tăng 11,6%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 10,9%.

Doanh thu dịch vụ khác 2 tháng ước tính đạt 82,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng mức và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó doanh thu của Cần Thơ tăng 11,3%; Lào Cai tăng 11,2%; Hà Nội tăng 8,1%; Thanh Hóa tăng 7,4%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,6%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM