VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2017

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Bảy ước tính đạt 327,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 244,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 10%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 41,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% và tăng 11,3%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% và tăng 15,1%; doanh thu dịch vụ khác đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, giảm 0,4% và tăng 10,4%.

Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.248,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,7% (cao hơn mức tăng 8,4% của cùng kỳ năm 2016).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng năm nay ước tính đạt 1.685,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 74,9% tổng mức và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,7%; may mặc tăng 9,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,9%; phương tiện đi lại tăng 7,8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 4,8%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng ước tính đạt 278,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng mức và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn mức tăng 8,8% của cùng kỳ năm 2016) do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước tăng khá và hoạt động ăn uống ngoài gia đình không còn chịu ảnh hưởng từ sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung năm 2016.

Một số địa phương có doanh thu tăng khá: Bình Định tăng 20,7%; Đồng Nai tăng 15%; Thanh Hóa tăng 13,9%; Hà Nội tăng 10,1%; TP. Hồ Chí Minh tăng 7,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng năm nay ước tính đạt 19,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Tiền Giang tăng 16,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 12,5%; Hải Phòng tăng 11,5%; TP. Hồ Chí Minh tăng 9,5%; Hà Nội tăng 8%; An Giang giảm 7,6%; Thái Bình giảm 4,4%; Kiên Giang giảm 4,4%; Nam Định giảm 3,3%; Đà Nẵng giảm 2,3%.

Doanh thu dịch vụ khác 7 tháng ước tính đạt 264,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Bình Định tăng 19,3%; Thanh Hóa tăng 18,0%; Khánh Hòa tăng 14,9%; Hải Phòng tăng 11,6%; Vĩnh Phúc tăng 10,7%; TP. Hồ Chí Minh tăng 8,8%; Hà Nội tăng 5,7%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM