VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 2680/QĐ-BTC:

Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 16/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2680/QĐ-BTC về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Quyết định này gồm 3 điều, công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2680/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM