Hoạt động của doanh nghiệp 10 tháng năm 2015

Trong tháng Mười, cả nước có 9195 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 65,2 nghìn tỷ đồng, tăng 30,6% về số doanh nghiệp và tăng 46,4% về số vốn đăng ký so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 34,6%; số vốn đăng ký tăng 102,8%. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 12,1% so với mức bình quân tháng trước. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 157,9 nghìn người, tăng 25,4% so với tháng trước.

Trong tháng, cả nước có 3350 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 121,1% so với tháng trước; có 13818 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 46,4% bao gồm:1520 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký; 12298 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 679 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 1%.

Tính chung 10 tháng, cả nước có 77542 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 486,1 nghìn tỷ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 37,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 737,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn trong 10 tháng qua. Như vậy, tổng số vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2015 là 1223,9 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng là 1157,1 nghìn người, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm nay là 16198 doanh nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với các giải pháp và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh đã hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bước đầu đạt mức tăng khá so với năm 2014.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng là 7641 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 2779 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 36,4%); 2088 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 27,3%); 1650 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 21,6%) và 1124 công ty cổ phần (chiếm 14,7%).

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng là 60164 doanh nghiệp, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 13625 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 46539 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 21633 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,9%); 19208 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,9%); 11514 công ty cổ phần (chiếm 19,3%) và 7807 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,9%) và 2 công ty hợp danh.

Theo gso.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục