Hoạt động của doanh nghiệp 11 tháng năm 2015

Trong tháng Mười Một, cả nước có 9311 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 52,6 nghìn tỷ đồng, tăng 19,9% về số doanh nghiệp và tăng 35,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 21,1% so với mức bình quân tháng trước và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 159,5 nghìn người, giảm 0,15% so với tháng trước và tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong tháng, cả nước có 2448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 26,9% so với tháng trước; có 4768 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 65,5% bao gồm: 1536 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 3232 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 827 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 21,8%.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 86853 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 538,7 nghìn tỷ đồng, tăng 28,1% về số doanh nghiệp và tăng 37,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 742,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn trong 11 tháng qua. Như vậy, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2015 là 1280,9 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng là 1318,4 nghìn người, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm nay là 18646 doanh nghiệp, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với các giải pháp và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bước đầu đạt mức tăng khá so với năm 2014.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 8468 doanh nghiệp, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 3094 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 36,5%); 2358 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 27,9%); 1765 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 20,8%) và 1251 công ty cổ phần (chiếm 14,8%).

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng là 62713 doanh nghiệp, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 14843 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 47870 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 21899 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 34,9%); 20223 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 32,3%); 12156 công ty cổ phần (chiếm 19,4%) và 8433 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 13,4%) và 2 công ty hợp danh.

Theo gso.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục