VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hoạt động đầu tư 2 tháng đầu năm 2019

Hoạt động đầu tư trong tháng tập trung chủ yếu vào thực hiện các dự án, công trình chuyển tiếp từ năm trước và triển khai kế hoạch đầu tư năm 2019. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai ước tính đạt 13.079 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương 1.737 tỷ đồng, giảm 35,5%; vốn địa phương 11.342 tỷ đồng, tăng 4,2%. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 30.220 tỷ đồng, bằng 9,1% kế hoạch năm và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 8,6% và tăng 10,1%), gồm có:

- Vốn Trung ương quản lý đạt 4.092 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch năm và giảm 29,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 878 tỷ đồng, bằng 11,9% và giảm 58,3%; Bộ Y tế 451 tỷ đồng, bằng 8,5% và tăng 33,2%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 242 tỷ đồng, bằng 7,3% và giảm 56,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 111 tỷ đồng, bằng 8,6% và tăng 7,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 100 tỷ đồng, bằng 7,6% và giảm 11,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 66 tỷ đồng, bằng 8,8% và giảm 12,2%; Bộ Xây dựng 24 tỷ đồng, bằng 9,8% và giảm 0,5%; Bộ Công Thương 20 tỷ đồng, bằng 8,1% và giảm 3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 19 tỷ đồng, bằng 6,2% và tăng 5,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 12 tỷ đồng, bằng 7,4% và tăng 14,5%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 26.128 tỷ đồng, bằng 9,2% kế hoạch năm và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 17.451 tỷ đồng, bằng 8,7% và tăng 6,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 7.212 tỷ đồng, bằng 10% và tăng 9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1.465 tỷ đồng, bằng 11,8% và tăng 10,2%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2019 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 4.081 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; Thanh Hóa 1.040 tỷ đồng, bằng 13,3% và tăng 13,4%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1.005 tỷ đồng, bằng 15,3% và tăng 20,9%; thành phố Hồ Chí Minh 1.001 tỷ đồng, bằng 2,7% và giảm 5%; Nghệ An 913 tỷ đồng, bằng 16,6% và tăng 0,5%; Vĩnh Phúc 868 tỷ đồng, bằng 13,9% và tăng 2%; Quảng Nam 833 tỷ đồng, bằng 11,2% và tăng 17,8%; Hải Phòng 752 tỷ đồng, bằng 8,3% và tăng 3,7%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/2/2019 thu hút 514 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2.444,9 triệu USD, tăng 25,1% về số dự án và tăng 75,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, có 176 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 854,8 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 2 tháng đầu năm đạt 3.299,7 triệu USD, tăng 57,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng năm nay ước tính đạt 2.580 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 2 tháng còn có 1.039 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 5,17 tỷ USD, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 585 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 4,78 tỷ USD và 454 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 0,39 tỷ USD.

Trong 2 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 1.874,4 triệu USD, chiếm 76,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 273 triệu USD, chiếm 11,1%; các ngành còn lại đạt     297,5 triệu USD, chiếm 12,2%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 2 tháng đạt 2.649,9 triệu USD, chiếm 80,3% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 286,7 triệu USD, chiếm 8,7%; các ngành còn lại đạt 363,1 triệu USD, chiếm 11%. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành bán công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4.281,8 triệu USD, chiếm 82,8% tổng giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 239,5 triệu USD, chiếm 4,6%; các ngành còn lại đạt 649,9 triệu USD, chiếm 12,6%.

Cả nước có 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 2 tháng năm nay, trong đó Bắc Ninh có số vốn đăng ký lớn nhất với 428,3 triệu USD, chiếm 17,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bình Dương 228,1 triệu USD, chiếm 9,3%; Tiền Giang 214,4 triệu USD, chiếm 8,8%; Hải Dương 209,4 triệu USD, chiếm 8,6%;

Hải Phòng 171,5 triệu USD, chiếm 7%; Đồng Nai 151,6 triệu USD, chiếm 6,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu 133,3 triệu USD, chiếm 5,5%; Hà Nam 128,3 triệu USD, chiếm 5,2%; Tây Ninh 102,5 triệu USD, chiếm 4,2%; thành phố Hồ Chí Minh 96,7 triệu USD, chiếm 4%.

Trong số 38 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 2 tháng, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 588,9 triệu USD, chiếm 24,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 398 triệu USD, chiếm 16,3%; Nhật Bản 380,2 triệu USD, chiếm 15,5%; Hàn Quốc 360,8 triệu USD, chiếm 14,8%; Xin-ga-po 285 triệu USD, chiếm 11,7%; Đài Loan 125,9 triệu USD, chiếm 5,1%; Hà Lan 107,5 triệu USD, chiếm 4,4%; Xa-moa 85 triệu USD, chiếm 3,5%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 2 tháng năm nay có 5 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 6,05 triệu USD; 1 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 200 nghìn USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 2 tháng năm 2019 đạt 6,25 triệu USD, trong đó lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 5,6 triệu USD, chiếm 89,6% tổng vốn đầu tư; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 426,9 nghìn USD, chiếm 6,8%; lĩnh vực thông tin và truyền thông đạt 225 nghìn USD, chiếm 3,6%.

Trong 2 tháng có 5 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Hoa Kỳ là nước dẫn đầu với 5,3 triệu USD, chiếm 84,8% tổng vốn đầu tư; Xin-ga-po 300 nghìn USD, chiếm 4,8%; Phần Lan 226,9 nghìn USD, chiếm 3,63%; Nhật Bản 225 nghìn USD, chiếm 3,6%, Mi-an-ma 200 nghìn USD, chiếm 3,2%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM