VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hoạt động đầu tư phát triển 11 tháng đầu năm 2017

Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm có chuyển biến tích cực. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đầu tư. 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười Một ước tính đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 6,6 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 24,8 nghìn tỷ đồng. Tính chung 11 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 252,8 nghìn tỷ đồng, bằng 82,9% kế hoạch năm và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2016, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% và tăng 34%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5.364 tỷ đồng, bằng 86,1% và giảm 15,6%; Bộ Y tế 3.285 tỷ đồng, bằng 63,9% và tăng 29,1%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 535 tỷ đồng, bằng 75,1% và giảm 71,3%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 420 tỷ đồng, bằng 70,7% và giảm 31,2%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 417 tỷ đồng, bằng 71% và giảm 16,7%; Bộ Xây dựng 410 tỷ đồng, bằng 84,8% và giảm 50,8%; Bộ Công Thương 218 tỷ đồng, bằng 89,2% và giảm 46,3%; Bộ Thông tin và Truyền thông 88 tỷ đồng, bằng 90,8% và giảm 22,8%; Bộ Khoa học và Công nghệ 84 tỷ đồng, bằng 88,3% và giảm 63,3%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 195,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,6% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 134,2 nghìn tỷ đồng, bằng 77,7% và tăng 5,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,5% và tăng 17,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, bằng 118,2% và tăng 9,7%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 29,9 nghìn tỷ đồng, bằng 92,3% kế hoạch năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 17,9 nghìn tỷ đồng, bằng 52,5% và tăng 12,2%; Quảng Ninh 7.308 tỷ đồng, bằng 99,9% và tăng 17,4%; Hải Phòng 6.502 tỷ đồng, bằng 88,5% và tăng 66,9%; Bình Dương 6.198 tỷ đồng, bằng 86,6% và tăng 11,5%; Nghệ An 5.934 tỷ đồng, bằng 90,7% và tăng 15,1%; Vĩnh Phúc 5.532 tỷ đồng, bằng 92,2% và tăng 16,1%; Thanh Hóa 4.326 tỷ đồng, bằng 90,5% và tăng 10,3%; Cần Thơ 4.270 tỷ đồng, bằng 90,6% và tăng 41,1%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2017 thu hút 2.293 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,4% về số dự án và tăng 52% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 1.100 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 8 tỷ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 11 tháng năm 2017 lên 27,8 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 11 tháng năm nay còn có 4.535 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 5,3 tỷ USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 11 tháng đạt 33,1 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng ước tính đạt 16 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 11 tháng, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 8,4 tỷ USD, chiếm 42,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,3 tỷ USD, chiếm 31,7%; các ngành còn lại đạt 5,1 tỷ USD, chiếm 26%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước và góp vốn, mua cổ phần thì tổng vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 11 tháng năm nay đạt 14,9 tỷ USD, chiếm 45,2% tổng vốn đăng ký; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 8,4 tỷ USD, chiếm 25,3%; các ngành còn lại đạt 9,8 tỷ USD, chiếm 29,5%.

Trong 11 tháng năm nay, cả nước có 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Thanh Hóa có số vốn đăng ký lớn nhất với 3.146,8 triệu USD, chiếm 15,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Khánh Hòa 2.583,6 triệu USD, chiếm 13,1%; Nam Định 2.130,1 triệu USD, chiếm 10,8%; thành phố Hồ Chí Minh 1.932,5 triệu USD, chiếm 9,8%; Kiên Giang 1.342,3 triệu USD, chiếm 6,8%; Bình Dương 1.304,8 triệu USD, chiếm 6,6%; Hà Nội 1.073,5 triệu USD, chiếm 5,4%; Tây Ninh 719,4 triệu USD, chiếm 3,6%; Bắc Giang 602,3 triệu USD, chiếm 3%; Đồng Nai 586,2 triệu USD, chiếm 3%; Hưng Yên 352,3 triệu USD, chiếm 1,8%.

Trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 7.659,1 triệu USD, chiếm 38,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 3.789,6 triệu USD, chiếm 19,1%; Xin-ga-po 3.248,3 triệu USD, chiếm 16,4%; Trung Quốc 1.352,7 triệu USD, chiếm 6,8%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 679,3 triệu USD, chiếm 3,4%; CHLB Đức 337,5 triệu USD, chiếm 1,7%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM