VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hoạt động đầu tư phát triển 7 tháng đầu năm 2017

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Bảy ước tính đạt 25.679,1 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 5.934 tỷ đồng; vốn địa phương 19.745,1 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 140,2 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch năm và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 31,8 nghìn tỷ đồng, bằng 45,2% kế hoạch năm và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 17,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% và tăng 46,1%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.361 tỷ đồng, bằng 40,3% và giảm 28,7%; Bộ Y tế 2.126 tỷ đồng, bằng 41,4% và tăng 36,5%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 337 tỷ đồng, bằng 47,3% và giảm 65,7%; Bộ Xây dựng 284 tỷ đồng, bằng 58,7% và giảm 42,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 241 tỷ đồng, bằng 41% và giảm 13,4%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 235 tỷ đồng, bằng 40,1% và giảm 33,4%; Bộ Công Thương 122 tỷ đồng, bằng 50,1% và giảm 46%; Bộ Thông tin và Truyền thông 42 tỷ đồng, bằng 43,8% và giảm 33,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 42 tỷ đồng, bằng 44,2% và giảm 65,3%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 108,4 nghìn tỷ đồng, bằng 47,8% kế hoạch năm và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 74,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% và tăng 4,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 28 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% và tăng 15,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5.660 tỷ đồng, bằng 65,3% và tăng 11,6%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, bằng 53,4% kế hoạch năm và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 9.636 tỷ đồng, bằng 28,3% và tăng 6,6%; Nghệ An 3.538 tỷ đồng, bằng 54,8% và tăng 16,3%; Quảng Ninh 3.175 tỷ đồng, bằng 43,4% và tăng 20,3%; Bình Dương 3.104 tỷ đồng, bằng 43,4% và tăng 13,3%; Vĩnh Phúc 3.032 tỷ đồng, bằng 50,6% và tăng 18,8%; Thanh Hóa 2.633 tỷ đồng, bằng 55,1% và tăng 9%; Cần Thơ 2.400 tỷ đồng, bằng 76% và tăng 20%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng Bảy cao hơn tháng trước và cùng kỳ năm trước nhưng nhìn chung tình hình giải ngân và thực hiện nguồn vốn này trong 7 tháng năm nay còn chậm. Các Bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2017 thu hút 1.378 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 12,9 tỷ USD, giảm 2,1% về số dự án và tăng 48,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, có 677 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 5,9 tỷ USD, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 7 tháng năm 2017 lên 18,8 tỷ USD, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 7 tháng năm 2017 có 2.946 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 3,1 tỷ USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 7 tháng đạt 21,9 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng ước tính đạt 9,1 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 7 tháng, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 5,3 tỷ USD, chiếm 40,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,5 tỷ USD, chiếm 35,2%; các ngành còn lại đạt 3,1 tỷ USD, chiếm 24,1%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước và góp vốn, mua cổ phần thì tổng vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 7 tháng năm nay đạt 10,8 tỷ USD, chiếm 49,4% tổng vốn đăng ký; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 5,3 tỷ USD, chiếm 24%; các ngành còn lại đạt 5,8 tỷ USD, chiếm 26,6%.

Trong 7 tháng năm nay, cả nước có 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Thanh Hóa có số vốn đăng ký lớn nhất với 3.054,5 triệu USD, chiếm 23,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nam Định 2.125,9 triệu USD, chiếm 16,4%; Kiên Giang 1.337,8 triệu USD, chiếm 10,3%; Bình Dương 1.043,3 triệu USD, chiếm 8,1%; TP. Hồ Chí Minh 744,1 triệu USD, chiếm 5,8%; Tây Ninh 694,2 triệu USD, chiếm 5,4%; Hà Nội 582,4 triệu USD, chiếm 4,5%; Bắc Giang 515,6 triệu USD, chiếm 4%; Đồng Nai 297,6 triệu USD, chiếm 2,3%; Bình Phước 282,9 triệu USD, chiếm 2,2%.

Trong số 62 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 7 tháng, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 4.808,3 triệu USD, chiếm 37,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 2.815,7 triệu USD, chiếm 21,8%; Hàn Quốc 1.937,5 triệu USD, chiếm 15%; Trung Quốc 1.221,3 triệu USD, chiếm 9,4%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 552,1 triệu USD, chiếm 4,3%; CHLB Đức 322,3 triệu USD, chiếm 2,5%.

Theo Tổng cục Thống kê

Có thể bạn quan tâm