Kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 21/8 và 29/8/2012

Kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành,

tổ chức vào ngày 21/08/2012

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ

2

Mã trái phiếu

TD1214130

TD1215035

TD1217039

3

Ngày phát hành bổ sung

23/08/2012

4

Ngày đáo hạn

15/07/2014

30/06/2015

30/06/2017

8

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

9

Tổng khối lượng gọi thầu

2.000 tỷ đồng

2.000 tỷ đồng

2.000 tỷ đồng

10

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

10 thành viên

9 thành viên

4 thành viên

11

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

10 phiếu

9 phiếu

4 phiếu

12

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

2.250 tỷ đồng

2.100 tỷ đồng

650 tỷ đồng

13

Lãi suất đăng ký thấp nhất

8,85%

9,19%

9,53%

15

Lãi suất đăng ký cao nhất

         10,95%

11,35%

9,80%

16

Lãi suất danh nghĩa

9,40%

9,40%

9,60%

17

Lãi suất trúng thầu

9,19%

9,29%

9,53%

18

Khối lượng trúng thầu

1.010 tỷ đồng

800 tỷ đồng

200 tỷ đồng

19

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

1.023.291.600.000 đồng

812.832.000.000 đồng

203.256.000.000 đồng

 Nguồn: HNX

                    Kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành,

tổ chức vào ngày 29/08/2012

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ

2

Mã trái phiếu

TD1214130

TD1215035

TD1217039

3

Ngày phát hành bổ sung

31/08/2012

4

Ngày đáo hạn

15/07/2014

30/06/2015

30/06/2017

8

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

9

Tổng khối lượng gọi thầu

2.000 tỷ đồng

2.000 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

10

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

11 thành viên

13 thành viên

5 thành viên

11

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

11 phiếu

13 phiếu

5 phiếu

12

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

2.050 tỷ đồng

2.540 tỷ đồng

500 tỷ đồng

13

Lãi suất đăng ký thấp nhất

9,19%

9,15%

9,60%

15

Lãi suất đăng ký cao nhất

11,05%

11,40%

11,00%

16

Lãi suất danh nghĩa

9,40%

9,40%

9,60%

17

Lãi suất trúng thầu

9,30%

9,40%

9,60%

18

Khối lượng trúng thầu

1.100 tỷ đồng

1.590 tỷ đồng

50 tỷ đồng

19

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

1.114.619.000.000 đồng

1.614.454.200.000 đồng

50.784.500.000 đồng

 Nguồn: HNX

Tạp chí Tài chính

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục