Kinh tế - tài chính Việt Nam tuần từ 29/8-02/9/2016

KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Nội dung

Tổng cung


Sản xuất công nghiệp

Trong 8 tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp so theo năm đã tăng 6,9%, thấp hơn mức tăng 9,8% của cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do ngành khai khoáng vẫn tiếp tục suy giảm, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp hơn cùng kỳ. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,8%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,8%; riêng ngành khai khoáng giảm 3,8%. Tính riêng trong tháng 8/2016, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng khoảng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,9%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,1%; tuy nhiên, ngành khai khoáng giảm 5,1%.

(Theo Tổng cục Thống kê)

Tồn kho

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm ngày 01/8 so với cùng thời điểm năm 2015 tăng 8,9%. Đáng chú ý, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm như: Dệt tăng 8,6%; sản xuất kim loại tăng 4,5%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 4,2%... riêng sản xuất phương tiện vận tải khác giảm tới 50%.

(Theo Tổng cục Thống kê)

PMI

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam tăng từ 51,9 điểm trong tháng 7/2016 lên 52,2 điểm trong tháng 8, cho thấy các điều kiện hoạt động cải thiện nhẹ và sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã tăng trong suốt 9 tháng qua. (Theo Công ty Nikkei)

Doanh nghiệp

Kết quả khảo sát về mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam như sau:

- Về chất lượng sản phẩm/dịch vụ, có 31,8% doanh nghiệp tin cho rằng, doanh nghiệp hiện đang mạnh và rất mạnh (27,5% doanh nghiệp đánh giá tương đối mạnh và 4,3% đánh giá rất mạnh).

- Về khả năng quản lý của doanh nghiệp, có 26,4% doanh nghiệp đánh giá mạnh và rất mạnh (22,8% đánh giá mạnh, 3,6% đánh giá rất mạnh).

- Về giá thành sản phẩm/dịch vụ và nguồn cung ổn định, có khoảng 25% doanh nghiệp cho rằng, doanh nghiệp tương đối mạnh và rất mạnh.

- Về vốn đầu tư, tình hình kém khả quan nhất vì chỉ có 17,5% doanh nghiệp cho rằng, tương đối mạnh và rất mạnh về vốn.

(Theo Tổng cục Thống kê ngày 25/8)

Tính chung 8 tháng, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 92.115, trong đó: (i) 73.404 doanh nghiệp thành lập mới; (ii) Gần 15.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; (iii) Gần 33.000 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. Riêng trong tháng 8/2016, cả nước có 9.282 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 70.968 tỷ đồng, giảm 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 2,6% về số vốn đăng ký so với tháng 7/2016; 2.005 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,1% so với tháng 7/2016; 1.057 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,5% so với tháng 7/2016. (Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tính từ đầu năm đến ngày 20/8/2016:

- Cả nước có 48 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 6 tổng công ty. Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của 48 đơn vị là 23.019 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 11.092 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.473 tỷ đồng, bán cho người lao động 342 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 6,7 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 4.103 tỷ đồng.

- Các đơn vị đã thoái được 2.921 tỷ đồng vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành, thu về 5.767 tỷ đồng. Trong đó các tập đoàn, tổng công ty đã thoái được 381 tỷ đồng, thu về 424 tỷ đồng tại 5 lĩnh vực (chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng - tài chính, bất động sản, quỹ đầu tư); thoái 1.261 tỷ đồng, thu về 1.968 tỷ đồng tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư vào các lĩnh vực ngoài 5 lĩnh vực trên; SCIC đã bán 1.277 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 3.374 tỷ đồng.

(Theo Bộ Tài chính)

Tổng cầu


Đầu tư

Ngày 31/8, Bộ Công Thương đã công bố điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho ngành than đến năm 2030 giảm 421.970 tỷ đồng (2,5 lần) so với quy hoạch tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 09/01/2012, do sự phát triển của các ngành sử dụng nhiều năng lượng như nhiệt điện, xi măng... đã có nhiều thay đổi và việc giảm sản lượng khai thác than khiến quy hoạch cần có sự cập nhật cho phù hợp với thực tế. Cụ thể: Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho ngành than đến năm 2030 khoảng 269.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 17.930 tỷ đồng/năm; trong đó giai đoạn đến năm 2020, nhu cầu vốn đầu tư khoảng hơn 95.000 tỷ đồng (bình quân hơn 19.000 tỷ đồng/năm); giai đoạn 2021 - 2030 nhu cầu vốn đầu tư hơn 172.000 tỷ đồng (bình quân 17.000 tỷ đồng/năm). Nguồn vốn chủ yếu tập trung cho đầu tư mới và cải tạo mở rộng... được thu xếp từ các nguồn tự có, vốn vay thương mại, vay ưu đãi và huy động qua các kênh chứng khoán...

Hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng

Trong tháng 8/2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 292.821 tỷ đồng, giảm 0,31% so với tháng 7. Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.307.725 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2015 - Mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, chủ yếu do tình hình thời tiết mưa nhiều và tâm lý e ngại mua sắm những món hàng giá trị cao trong tháng 7 Âm lịch.

(Theo Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương ngày 28/8)

Ngân sách
nhà nước

Trong 8 tháng đầu năm 2016, bội chi ngân sách nhà nước đang ở mức 111,5 nghìn tỷ đồng. Cụ thể:

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 649.000 tỷ đồng, bằng 64% dự toán, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó thu nội địa đạt 66,6%, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2015, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với 2 năm 2015 và 2016; thu từ xuất nhập khẩu đạt 64% dự toán, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2015.

- Tổng chi ngân sách nhà nước đạt khoảng 770.000 tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 47% dự toán năm.

(Theo Bộ Tài chính ngày 31/8)

Xuất nhập khẩu

8 tháng đầu năm 2016, cả nước xuất siêu khoảng 2,45 tỷ USD (cùng kỳ năm 2015 nhập siêu 3,6 tỷ USD).

- Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt khoảng 112,19 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 32,62 tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 79,57 tỷ USD, tăng 6,1%.

- Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt khoảng 109,74 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 45,35 tỷ USD, tăng 0,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 64,39 tỷ USD, giảm 0,8%.

(Theo Tổng cục Thống kê)

Ngày 31/8, Thái Lan và Việt Nam đã trúng thầu cung cấp tổng cộng 250.000 tấn gạo sang Philippines sau khi điều chỉnh giá xuống mức phù hợp với ngân sách của nước này. Thái Lan và Việt Nam sẽ cung cấp lần lượt 100.000 tấn và 150.000 tấn gạo loại 25% tấm với mức giá 424,85 USD/tấn (đã bao gồm phí chuyên chở, bảo hiểm và các loại phí khác).Đợt thầu này nằm trong kế hoạch nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo của Philippines nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước đến năm 2017, trong bối cảnh giá gạo thấp.(Theo Cơ quan Lương thực Quốc gia - NFA của Philippines)

Cân đối vĩ mô


Tín dụng

Moody’s Investors Service ngày 31/8 đã công bố đánh giá tín dụng của Việt Nam với mức xếp hạng B1 Ổn định, do kinh tế đang tăng trưởng tốt, tuy còn có một số bất cập như: Tín dụng tăng trưởng nhanh, thâm hụt ngân sách còn lớn và nợ công có xu hướng tăng cao... Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt khoảng 6% trong hai năm tới, nhờ tăng trưởng xuất khẩu ổn định, phục hồi nhu cầu tiêu dùng trong nước, nguồn vốn FDI dồi dào và lạm phát thấp.

Lãi suất

Lãi suất liên ngân hàng ngày 30/8 ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần đều giảm mạnh. Trong đó lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm giảm xuống 0,46%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần đã giảm lần lượt 0,54 điểm phần trăm và 0,47 điểm phần trăm lần lượt về 0,5% và 0,8%/năm. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay tiền đồng kỳ hạn 3 tuần là 1,5%/năm và 1 tháng ở mức 1,9%/năm. Xu hướng trên cho thấy trạng thái dư thừa thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng không chỉ tiếp tục được duy trì mà tiếp tục tăng. Các tổ chức tài chính dự báo thời gian tới, lãi suất liên ngân hàng dự kiến đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ, thanh khoản thị trường ổn định. (Theo Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt - BVSC ngày 30/8)

Giá vàng

Trong tuần qua, với 1 ngày tăng và 4 ngày giảm giá, giá vàng SJC đã giảm tổng cộng 370 - 450 nghìn đồng/lượng. Trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 03/9), giá vàng miếng SJC được niêm yết tại một số doanh nghiệp kinh doanh vàng:

- Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn: Tại thành phố Hồ Chí Minh là 35,93 - 36,2 triệu đồng/lượng; tại Hà Nội là 35,93 - 36,22 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 130 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

- Bảo Tín Minh Châu: 36,20 - 36,32 triệu đồng/lượng, tăng 20 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 80 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.

Tỷ giá

Tính chung tuần qua, tỷ giá trung tâm đã tăng 25 đồng với 2 ngày tăng giá, 2 ngày giảm giá và 1 ngày giá không đổi. Trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 03/9), tỷ giá trung tâm là 21.939 đồng/USD, tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi với so với sáng ngày 01/9:

-Vietcombank: 22.405 - 22.475 đồng/USD, không thay đổi.

- Vietinbank: 395 - 22.475 đồng/USD, tăng 5 đồng chiều mua vào và 5 đồng chiều bán ra.

- Eximbank: 22.390 - 22.470 đồng/USD, không thay đổi.

- BIDV: 22.400 - 22.470 đồng/USD, không thay đổi.

- DongAbank: 22.400 - 22.470 đồng/USD không thay đổi.

Thị trường tài sản


Trái phiếu

Trong tuần qua, HNX đã tổ chức 2 phiên đấu thầu TPCP và TPCP bảo lãnh:

- Ngày 29/8, tổ chức đấu thầu TPCP bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (500 tỷ đồng); 10 năm (200 tỷ đồng); 15 năm (300 tỷ đồng).

+ Kỳ hạn 5 năm: Huy động được 500 tỷ đồng (100%), lãi suất trúng thầu 6,3%/năm.

+ Kỳ hạn 10 năm: Huy động được 40 tỷ đồng (20%), lãi suất trúng thầu 7,5%/năm.

+ Kỳ hạn 15 năm: Huy động được 100 tỷ đồng (33,3%), lãi suất trúng thầu 8,1%/năm.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 01/9/2016, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 6.640 tỷ đồng TPCP.

- Ngày 31/8, tổ chức đấu thầu TPCP do KBNN phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.200 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng); 7 năm (3.900 tỷ đồng); 30 năm (1.300 tỷ đồng).

+ Kỳ hạn 5 năm: Huy động được3.000 tỷ đồng (100%), lãi suất trúng thầu 5,76%/năm.

+ Kỳ hạn 7 năm: Huy động được 3.900 tỷ đồng (100%), lãi suất trúng thầu 6,34%/năm.

+ Kỳ hạn 30 năm: Huy động được 1.300 tỷ đồng (100%), lãi suất trúng thầu 8%/năm.

Tính từ đầu năm đến ngày 01/9/2016, KBNN đã huy động thành công 229.229,0566 tỷ đồng TPCP.

(Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX)

Cổ phiếu

Trong tuần từ 29/8 - 03/9/2016, hai chỉ số VN-Index và HNX-Index tăng giảm trái chiều, với phiên giảm sâu ngày 01/9 kéo chỉ số VN-Index xuống dưới ngưỡng 670 điểm. Tính chung cả tuần:

- VN-Index có 3 phiên tăng và 1 phiên giảm. Chốt tuần, VN-Index tăng 1,44 điểm (0,21%) lên 669,19 điểm. So với tuần trước, tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt85,88triệu đơn vị/phiên, giảm23,6%; tổng giá trị giao dịch bình quân đạt2,170.55tỷ đồng, giảm8,95%.

- HNX-Index có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm. Chốt tuần, HNX-Index tăng 0,11 điểm (0,13%) lên 84,04 điểm. So với tuần trước, tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt34,04triệu đơn vị/phiên, tăng1,7%; tổng giá trị giao dịch bình quân đạt430,08tỷ đồng, tăng20,6%.

Sau tuần bán ròng kỷ lục lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh đà bán ra, tuy nhiên, việc tập trung bán các cổ phiếu lớn khiến khối này bán ròng hơn 230 tỷ đồng. Tổng cộng tuần qua trên hai sàn,khối ngoại đã bán ròng 5,21 triệu đơn vị, giảm 54,42% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 230,44 tỷ đồng, giảm 79% so với tuần bán ròng kỷ lục 1.097,74 tỷ đồng trước đó.

- HOSE:Khối ngoại đã thực hiện 1 phiên mua ròng vào đầu tuần ngày 29/8 và 3 phiên bán ròng, với tổng khối lượng bán ròng 6,79 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 273,6 tỷ đồng, giảm 52,49% về khối lượng và giảm 51,8% về giá trị so với tuần trước đó.

- HNX: Khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 29/8, với khối lượng mua ròng 1,58 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 43,16 tỷ đồng, giảm 50,49% về lượng và giảm 4,13% về giá trị so với tuần trước đó.

Bất động sản

Trong tháng 7/2016, giá bất động sản tiếp tục tăng theo đà tăng của những tháng trước, thị trường tiếp tục ghi nhận sự tăng giá của hầu hết các phân khúc bất động sản như căn hộ, nhà phố, đất nền, biệt thự… Giá căn hộ tại một số dự án chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và trung cấp có mức tăng rõ rệt hơn cả, khoảng 4 - 6% tại các dự án đã hoàn thiện. (Theo Hiệp hội bất động sản Việt Nam - VNREA ngày 28/8)

Thành phố Hà Nội đã rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) xuống còn 14 ngày, giảm 6 ngày so với trước đây, nhờ cắt giảm các thủ tục hành chính. Tính đến hết tháng 8/2016, thành phố đã cấp sổ đỏ cho gần 1,5 triệu thửa đất, căn hộ; 90% số hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong các khu dân cư đã được cấp sổ đỏ. Đối với nhà ở chung cư (dạng thương mại, tái định cư, nhà ở xã hội) đã cấp được 137.257/178.278 căn, tương đương 77%; còn khoảng 41.000 căn hộ chưa được cấp sổ đỏ. (Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội)

Nhận định

chuyên gia

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đánh giá:

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định đã giúp thu hút vốn ngoại vào hệ thống ngân hàng, giúp bình ổn chất lượng tài sản. Dự báo tăng trưởng GDP thực tế trong năm 2016 và 2017 sẽ đạt 6,2%. Thể trạng khỏe mạnh của nền kinh tế, đà hồi phục của thị trường bất động sản sẽ giúp giảm tốc quá trình hình thành nợ xấu, ít nhất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng Việt Nam vẫn ở mức thấp nhất châu Á, phản ánh nhiều vấn đề về cấu trúc, nhất là tình trạng thiếu vốn. Do đó, ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục phải huy động phần lớn vốn từ nội địa, cho đến khi giới hạn sở hữu khối ngoại được nới rộng.

Báo cáo nghiên cứu Tiềm năng bất động sản nhà ở bán tại Việt Nam do Công ty Jones Lang LaSalle (JLL) công bố tháng 8/2016:

Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước 3 cơ hội bứt phá trong vòng một đến hai thập niên tới: (i) Dân số thành thị tăng cao nhất Đông Nam Á; (ii) Tầng lớp trung lưu phát triển mạnh mẽ; (iii) Thu nhập trong lĩnh vực sản xuất - dịch vụ cải thiện. Thị trường nhà dự báo sẽ tăng trưởng ổn định trong chu kỳ mới.Giai đoạn 2016 - 2018, giá căn hộ kỳ vọng tăng trung bình 5 - 7%/năm; chung cư tăng trung bình 10%/năm.

Trung tâm thông tin và dịch vụ tài chính

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục