VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Nhìn lại thị trường chứng khoán Việt Nam sau 13 năm

(Tài chính) Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi qua một chặng đường 13 năm với nhiều cung bậc cảm xúc, thăng trầm. ĐTCK tổng hợp những con số đáng chú ý của thị trường chứng khoán trong 13 năm qua.


http://tinnhanhchungkhoan.vn/images/upload/Image/Thang%207.2013/2013072411Bieu-1.jpg
http://tinnhanhchungkhoan.vn/images/upload/Image/Thang%207.2013/2013072411Bieu-3.jpg
http://tinnhanhchungkhoan.vn/images/upload/Image/Thang%207.2013/2013072411Bieu-2.jpg


Quy mô niêm yết, giao dịch trên HOSE, HNX

http://tinnhanhchungkhoan.vn/images/upload/Image/Thang%207.2013/2013072411quy-mo.jpg


Chỉ tiêu kinh doanh, định giá trung bình các DNNY

http://tinnhanhchungkhoan.vn/images/upload/Image/Thang%207.2013/2013072411chi-tieu-kinh-doanh.jpg

Ghi chú:

- Các chỉ số ROE, ROA, EPS được tính trên cơ sở bình quân gia quyền các DN trên sàn tỷ lệ vốn hóa của từngDN,

- Chỉ số P/E: Tổng vốn hóa/Tổng lợi nhuận các công ty thuộc sàn đó. Lợi nhuận là lợi nhuận tổng 4 quý gần nhất hoặc của năm tài chính gần nhất

Đơn vị cung cấp dữ liệu tổng hợp: StoxPlus (website: stox.vn)


Giao dịch NĐT nước ngoài trên HOSE (Nguồn: HOSE)

http://tinnhanhchungkhoan.vn/images/upload/Image/Thang%207.2013/2013072411NDTNNHSX.jpg


Giao dịch NĐT nước ngoài trên HNX (Nguồn: HNX)

http://tinnhanhchungkhoan.vn/images/upload/Image/Thang%207.2013/2013072411NDTNNHNX.jpg
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM