VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Những con số ấn tượng về tài chính - ngân sách

519.836 tỷ đồng

Là tổng số thu cân đối ngân sách trung ương năm 2013 đã được Quốc hội thông qua mới đây, theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương.

59.245 tỷ đồng

Là tổng thu cân đối Ngân sách Nhà nước ước thực hiện trong tháng 11/2012; luỹ kế thu 11 tháng ước đạt 628.645 tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2011.

116.133 tỷ đồng

Là tổng thu cân đối Ngân sách Nhà nước ước đạt trên địa bàn TP. Hà Nội tính đến ngày 6/12/2012, bằng 79,4% dự toán được giao; trong đó, thu từ xuất nhập khẩu đạt 7.982 tỷ đồng, bằng 73,6%, thu nội địa là 102.425 tỷ đồng, đạt 77,6%, thu từ dầu thô là 5.725 tỷ đồng, đạt 163,6% dự toán.

178.612 tỷ đồng

Là số thu Tổng cục Hải quan dự kiến đạt được trong 11 tháng đầu năm 2012, bằng 79,8% so với dự toán, giảm 9,4% so với cùng kỳ 2011.

72.600 tỷ đồng

Là tổng chi Ngân sách Nhà nước ước thực hiện trong tháng 11/2012; luỹ kế chi 11 tháng đạt 785.245 tỷ đồng, bằng 86,9% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2011.

130.000 tỷ đồng

Là số tiền trái phiếu Chính phủ đã được phát hành tính đến hết tháng 11/2012, bù đắp bội chi Ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển, bằng 185% số thực hiện năm 2011 và 92,8% nhiệm vụ huy động vốn trong nước năm 2012.

4.715

Doanh nghiệp đã được ngành Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2011, tính đến tháng 11/2012; đã phát hiện, xử lý truy thu, xử phạt 8.570 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ...

22.000

Vụ việc vi phạm đã được ngành Hải quan phát hiện bắt giữ và xử lý với số tiền ước đạt gần 370 tỷ đồng, qua hoạt động kiểm tra, chống buôn lậu gian lận thương mại trong 11 tháng đầu năm 2012 (từ ngày 16/10 - 15/11/2012, bắt giữ và xử lý 1.882 vụ việc vi phạm với trị giá 19 tỷ 128 triệu đồng).

51.800

Khoản chi của 23.600 đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục chế độ quy định; Kho bạc Nhà nước đã xử lý tạm dừng chưa thanh toán trên 736 tỷ đồng qua thực hiện kiểm tra từ đầu năm đến hết tháng 11/2012.

566.850 tỷ đồng

Là số tiền Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước trong 11 tháng đầu năm 2012.

128.118 tỷ đồng

Là số tiền Kho bạc Nhà nước huy động từ trái phiếu Chính phủ tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2012, đạt 128,1% kế hoạch ban đầu và 91,5% kế hoạch bổ sung.

323.920 tỷ đồng

Là tổng số kinh phí ước thực hiện chi trả cho các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội trong dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012, bằng 35,8% tổng chi Ngân sách Nhà nước, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2011.

207,99 tỷ USD

Là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 11 tháng đầu năm 2012, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 104 tỷ USD, tăng 18,4%; nhập khẩu ước đạt 103,99 tỷ USD, tăng 6,8% so cùng kỳ năm 2011.

39

Hiệp định đã được Bộ Tài chính đám phán và ký kết vay nợ, viện trợ từ nước ngoài trong 11 tháng đầu năm 2012, với tổng trị giá cam kết của các hiệp định đã ký là 3,9 tỷ USD.

Theo Tài chính & Đầu tư số 11-2012

Có thể bạn quan tâm