Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12 (từ ngày 01/12 đến 15/12/2013)

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12 (từ ngày 01/12 đến 15/12) đạt 10,59 tỷ USD, giảm 9,4% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2013.
 
Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu của tháng 12/2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm tính đến hết ngày 15/12/2013 đã đạt 250,93 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt gần 125,79 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 125,14 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2012.
 
Với kết quả trên thì cán cân thương mại hàng hóa (xuất khẩu - nhập khẩu) của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2013 bị thâm hụt trên 90 triệu USD và qua đó làm cho cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2013 có mức thặng dư 650 triệu USD.
 
Về xuất khẩu
 
Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12 năm 2013 đạt 5,25 tỷ USD, giảm gần 15,9%, tương đương 0,99 tỷ USD về số tuyệt đối so với nửa cuối tháng 11/2013.
 
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 12/2013 giảm mạnh so với nửa cuối tháng 11/2013 chủ yếu do giảm mạnh xuất khẩu các nhóm hàng sau đây về số tuyệt đối: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 385 triệu USD; dầu thô giảm 253 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 113 triệu USD. Trong khi đó, một số mặt hàng tăng nhẹ như: Hàng dệt may tăng 25 triệu USD; cà phê tăng 24 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 17 triệu USD;...
 
Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là 125,79 tỷ USD, tăng 15,4% về số tương đối, tương ứng gần 16,82 tỷ USD so với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2012.
 
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01 đến 15/12/2013 và so sánh với cùng kỳ năm 2012
 
Tên mặt hàng chủ yếu
Kim ngạch xuất khẩu từ 01/01 đến 15/12/2013
So với cùng kỳ 2012
Kim ngạch
Tốc  độ
+/-
(triệu USD)
+/-
(%)
TỔNG TRỊ GIÁ
125.789
16.823
15,4
Trong đó: Doanh nghiệp FDI
77.319
16.524
27,2
Điện thoại các loại và linh kiện
20.627
8.722
73,3
Hàng dệt, may
17.004
2.628
18,3
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
10.210
2.802
37,8
Giày dép các loại
7.906
1.026
14,9
Dầu thô
6.902
-967
-12,3
Hàng thủy sản
6.373
546
9,4
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
5.732
428
8,1
Gỗ và sản phẩm gỗ
5.179
761
17,2
Phương tiện vận tải và phụ tùng
4.757
356
8,1
Gạo
2.846
-717
-20,1
 
Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,13 tỷ USD, giảm 17,3% so với kết quả thực hiện của 15 ngày cuối tháng 11/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2013 của nhóm các doanh nghiệp FDI lên 77,32 tỷ USD (không tính dầu thô xuất khẩu), tăng mạnh 27,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
 
Về nhập khẩu
 
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2013 đạt gần 5,34 tỷ USD, giảm 1,9%  tương đương giảm 105 triệu USD về số tuyệt đối so với nửa cuối tháng 11/2013.
 
So với kết quả thực hiện nửa đầu tháng 11, số liệu báo cáo trong kỳ này ghi nhận một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm bao gồm: Dầu thô giảm 85 triệu USD; vải các loại giảm 41 triệu USD; bông các loại giảm 31 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 24 triệu USD;... về số tuyệt đối.
 
Bên cạnh đó, một số nhóm hàng khác lại có kim ngạch tăng so với nửa cuối tháng 11 như: Đậu tương tăng 72 triệu USD; sắt thép các loại tăng 49 triệu USD; ngô tăng 30 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 24 triệu USD; kim loại thường khác tăng 24 triệu USD; ...
 
Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2013, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 125,14 tỷ USD, tăng 15,1% so với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2012, tương ứng tăng gần 16,38 tỷ USD về số tuyệt đối.
 
Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01/2013 – 15/12/2013
 
Tên mặt hàng hóa chủ yếu
Kỳ 1 tháng 12/2013
So với cùng kỳ năm 2012
Kim ngạch +/-
(Triệu USD)
Kim ngạch +/-
(%)
TỔNG TRỊ GIÁ
125.138
16.380
15,1
Trong đó: Doanh nghiệp FDI
71.006
13.816
24,2
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
16.929
4.483
36,0
Điện thoại các loại và linh kiện
7.731
3.007
63,6
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
17.655
2.321
15,1
Vải các loại
7.982
1.245
18,5
Chất dẻo nguyên liệu
5.440
838
18,2
Sắt thép các loại
6.405
666
11,6
Thức ăn gia súc và nguyên liệu
2.909
604
26,2
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
3.561
532
17,6
Sản phẩm từ chất dẻo
2.466
434
21,3
Sản phẩm từ sắt thép
2.742
424
18,3
 
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI theo báo cáo trong kỳ này đạt 2,94 tỷ USD, giảm 0,9% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết 15/12/2013 lên 71,01 tỷ USD, tăng mạnh 24,2% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,7% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính đến hết ngày 15/12/2013.
 
Theo kế hoạch, số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của nửa cuối tháng 12/2013, tháng 12/2013 và cả năm 2013 sẽ được Tổng cục Hải quan công bố vào ngày 16/01/2014.
 
Trước đó theo quy định, vào ngày 18/12/2013, Lịch Công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam năm 2014 đã được Tổng cục Hải quan công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để tạo điều kiện thuận lợi và công bằng khi tiếp cận thông tin thống kê của người sử dụng tin.
 
Các thông tin khác về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ năm 2009 đến hết ngày 15/12/2013, các tổ chức và cá nhân sử dụng tin có thể truy cập tại chuyên trang Thống kê Hải quan trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ sau (tiếng Việt và tiếng Anh): www.customs.gov.vn.

Theo customs.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu