VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Số liệu sản xuất lâm nghiệp trong 8 tháng năm 2019

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Số liệu sản xuất lâm nghiệp trong 8 tháng năm 2019

Tính chung 8 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 148,8 nghìn ha, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 8, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 25 nghìn ha, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 7,1 triệu cây, giảm 1,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.434 nghìn m3, tăng 4,6%; sản lượng củi khai thác đạt 1,5 triệu ste, giảm 3,9%.

Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao: Quảng Ngãi đạt 141,4 nghìn m3, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018; Quảng Nam đạt 110 nghìn m3, tăng 10%; Nghệ An đạt 108,3 nghìn m3, tăng 22,9%; Quảng Trị đạt 84,1 nghìn m3, tăng 10,7%.

Tính chung 8 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 148,8 nghìn ha, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 47,9 triệu cây, giảm 2,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 9.934 nghìn m3, tăng 4,3%; sản lượng củi khai thác đạt 12,2 triệu ste, giảm 1,9%.

Trong tháng 8/2019, diện tích rừng bị thiệt hại là 480,7 ha, gấp 6,9 lần cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là do cháy rừng với 435,1 ha, gấp 24,1 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 45,6 ha, giảm 12,4%. Một số địa phương có diện tích rừng bị cháy tăng cao: Phú Yên 178,2 ha, gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước; Quảng Ngãi 93,3 ha; Bình Định 86,6 ha (cùng kỳ năm trước, Quảng Ngãi và Bình Định không xảy ra vụ cháy rừng nào).

Tính chung 8 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 2.281,5 ha, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.890,3 ha, gấp 4,6 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 391,2 ha, giảm 7,2%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM