VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 7/2019

Thị trường xăng, dầu tháng 7/2019

Số liệu thị trường xăng, dầu 6 tháng đầu năm 2019

Số liệu thị trường xăng dầu tháng 5/2019

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 4/2019

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 3/2019

Thị trường xăng, dầu trong nước

Tháng 7/2019, giá bán xăng dầu trong nước được điều chỉnh 2 lần, cụ thể như sau:

- Ngày 02/7/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 4720/BCT-TTTN điều chỉnh giá bán xăng dầu, trong đó yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối áp dụng giá bán lẻ đối với xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít, xăng RON95 tăng 383 đồng/lít, dầu hỏa tăng 326 đồng/lít, dầu Điêzen tăng 292 đồng/lít, dầu madut tăng 105 đồng/lít.

- Ngày 17/7/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 5087/BCT-TTTN về điều chỉnh giá bán xăng dầu, trong đó yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối áp dụng giá bán lẻ đối với xăng E5RON92 tăng 626 đồng/lít, xăng RON95 tăng 718 đồng/lít, dầu điêzen tăng 48 đồng/lít, dầu madut tăng 760 đồng/lít, dầu hỏa tăng 22 đồng/lít.

Hiện nay, giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở từ sau thời điểm 17 giờ ngày 17/7/2019 cụ thể như sau:

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 7/2019 - Ảnh 1

Tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2019: Tổng số trích Quỹ BOG trong quý II/2019 (từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) là 1.826,385 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý II/2019 là 1.706,498 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý II là 1,075 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II/2019: 252 triệu đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết ngày 30/6/2019 là - 499,932 tỷ đồng.

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 7/2019 - Ảnh 2
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM