VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg:

Sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 27/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Quyết định này gồm 2 điều, sửa đổi Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM