VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 3/2017

Tháng 3, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra khá sôi động. Minh chứng là chỉ số VN-Index tăng từ 707,51 điểm (ngày 2/3) lên đến 723,86 điểm (ngày 30/3). Tính thanh khoản của thị trường được cải thiện đáng kể với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên lên đến trên 3.700 tỷ đồng.

BẢNG 1: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI HSX TỪ 1/3/2017 ĐẾN NGÀY 31/3/2017

Tuần

1/3-3/3

6/3-10/3

13/3-17/3

20/3-24/3

27/3-31/3

VN- Index (điểm)

707,51-712,62

712,21-716,6

710,17-714,92

712,94-722,14

719,26-723,86

KLGD (cổ phiếu)

567.597.719

934.101.026

849.731.533

1.077.070.131

1.054.576.715

GTGD (tỷ VND)

9.838,87

18.103,10

18.957,84

21.205,22

19.099,54

BẢNG 2: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI HNX TỪ 1/3/2017 ĐẾN NGÀY 31/3/2017

Tuần

1/3-3/3

6/3-10/3

13/3-17/3

20/3-24/3

27/3-31/3

HNX- Index (điểm)

86,61-86,65

86,55-88,13

87,02-88,38

89,03-91,37

90,54-91,38

KLGD (cổ phiếu)

1.163.901.161

243.199.257

247.812.419

278.711.759

234.177.578

GTGD ( tỷ VND)

1.699,26

2.666,24

3.176,761

3.740,32

2.693,63

BẢNG 3: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI UPCOM TỪ 1/3/2017 ĐẾN NGÀY 31/3/2017

Tuần

1/3-3/3

6/3-10/3

13/3-17/3

20/3-24/3

27/3-31/3

UPCOM- Index (điểm)

56,44-56,56

56,84-57,67

57,52-58,55

57,52-58,59

57,21-57,50

KLGD (cổ phiếu)

40.828.668

71.245.256

62.597.064

56.325.480

55.943.983

GTGD ( tỷ VND)

679,61

1.241,39

1.203,19

1.243,99

985,10

BẢNG 4: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI VN30 TỪ 1/3/2017 ĐẾN NGÀY 31/3/2017

Tuần

1/3-3/3

6/3-10/3

13/3-17/3

20/3-24/3

27/3-31/3

VN- Index (điểm)

653,76-656,77

658,61-664,3

662,67-668,35

676,02-691,76

688,31-693,49

KLGD (cổ phiếu)

138.922.730

260.820.362

281.535.890

412.699.088

392.017.520

GTGD ( tỷ VND)

3.273

6.262,42

6.718,66

9.739,62

8.633,89

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM