Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 9/2016

HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRÊN THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng lãi suất
đặt thầu (%/năm)

Vùng lãi suất
trúng thầu (%/năm)

3 năm

1

500.000.000.000

1.000.000.000.000

250.000.000.000

5,20-5,40

5 năm

3

1.500.000.000.000

3.900.000.000.000

1.400.000.000.000

5,90-7,77

7 năm

1

3.900.000.000.000

11.251.000.000.000

3.900.000.000.000

6,14-7,40

10 năm

4

1.900.000.000.000

6.281.000.000.000

1.400.000.000.000

6,38 - 8,40

15 năm

5

5.700.000.000.000

18.027.000.000.000

5.186.000.000.000

7,39 – 9,00

20 năm

1

1.500.000.000.000

1.011.000.000.000

710.000.000.000

7,70 -9,00

30 năm

2

2.500.000.000.000

2.067.189.500.000

826.000.000.000

7,90 – 9,20

Tổng

17

17.500.000.000.000

43.537.189.500.000

13.672.000.000.000GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRÊN THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

STT

Kỳ hạn còn lại

Khối lượng giao dịch

Giá trị giao dịch

Vùng lợi suất

1

2 tháng

160.000

17.162.400.000

3,00 - YTM – 3,00

2

6 tháng

7.600.000

819,377,000,000

3,05 - YTM – 4,99

3

9 tháng

1.217.970

128.107.904.840

3,75 - YTM – 5,27

4

12 tháng

26.100.000

2.740.213.500.000

3,67 - YTM – 5,93

5

2 năm

170.890.000

18.159.339.990.000

3,50 - YTM – 8,69

6

3 năm

117.080.000

12.142.6 14.250.000

4,25 - YTM – 7,00

7

3 - 5 năm

177.580.000

19.262.739.600.000

4,50 - YTM – 7,59

8

5 năm

240.090.000

25.105.551.190.000

5,00 - YTM – 7,31

9

5 - 7 năm

8.130.000

913.700.920.000

5,95 - YTM – 7,57

10

7 năm

96.060.000

9.908.618.900.000

5,58 - YTM – 7,23

11

7 - 10 năm

15.210.000

1.633.241.085.000

6,10 - YTM – 6,94

12

10 năm

9.900.000

972.080.420.000

6,50 - YTM – 8,01

13

10 - 15 năm

35.330.000

3.759.000.560.000

7,55 - YTM – 8,55

14

15 năm

43.610.000

4.411.101.630.000

7,20 - YTM – 9,52

15

20 năm

2.000.000

209.504.000.000

7,73 - YTM – 7,73

16

30 năm

1.000.000

105.466.000.000

7,96 - YTM – 7,96

Tổng

951.957.970

100.287.819.349.840


Tạp chí Tài chính kỳ 1, số tháng 10/2016

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục