VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thị trường xăng dầu tháng 11 năm 2012


THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 13/10/2012 đến hết ngày 11/11/2012) các mặt hàng xăng dầu như sau:

                                                     Đơn vị: đồng/lít,kg

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

 


Chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán hiện hành 

Mức sử dụng

 Quỹ BOG

Chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành sau sử dụng Quỹ BOG 

(1)

(2)

(3) =(1)-(2)

(4)

(5) = (4) + (3)

1. Xăng RON 92

23.650

23.128

+522

0

 + 522

2. Dầu diezel 0,05 S

21.850

21.905

-55

300

+ 245

3. Dầu hoả

21.900

22.068

-168

500

+ 332

4. Dầu ma dút

18.650

18.141

+509

0

+ 509

- Căn cứ kết quả tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu nêu trên, để thống nhất thực hiện nguyên tắc hài hòa các lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, Lãnh đạo Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

+ Về giá bán xăng, dầu trong nước:  Thực hiện giảm giá bán các chủng loại xăng, dầu madut trong nước (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế và ở địa bàn gần cảng nhập khẩu, gần nhà máy sản xuất, chế biến xăng, dầu; cụ thể: Xăng giảm 500 đồng/lít: Xăng RON 92 từ 23.650 đồng/lít xuống còn 23.150 đồng/lít; Dầu madut giảm 500 đồng/kg: Dầi madut 3,5 S từ 18.650 đồng/kg xuống còn 18.150 đồng/kg;

Giá bán các chủng loại xăng, dầu madut khác giảm tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường.

+ Về mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu: Mặt hàng dầu diezel ngừng sử dụng Quỹ BOG: từ 300 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít; Mặt hàng dầu hỏa: ngừng sử dụng Quỹ BOG từ 500 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít.

+  Về thời điểm thực hiện: Việc điều chỉnh giảm giá bán các chủng loại xăng và dầu madút trong nước và ngừng sử dụng Quỹ BOG đối với dầu diezel và dầu hoả, áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 11/11/2012.

THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI

 

Ngày 1/11/2012

Ngày 12/11/2012

Ngày 20/11/2012

Ngày 30/11/2012

Giá dầu thô ngọt nhẹ trên sàn New York (USD/thùng)

87,09

85,57

86,75

88,91

Giá dầu sưởi (USD/gallon)

3,03

3

3,04

3,04

Giá xăng (USD/gallon)

2,63

2,68

2,71

2,76

Giá khí tự nhiên (USD/triệu BTU)

3,7

3,57

3,83

3,56

Nguồn: TCTC tổng hợp

Bài đăng Tạp chí Tài chính số 12-2012

Có thể bạn quan tâm