Thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2015

Thu Ngân sách Nhà nước

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 9 ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 683 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó:

a) Thu nội địa: thực hiện tháng 9 ước đạt 42,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 504,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79% dự toán, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2014 (Cùng kỳ năm 2012 đạt 63,8% dự toán, tăng 0,7%; cùng kỳ năm 2013 đạt 64,7% dự toán, tăng 10,8%; cùng kỳ năm 2014 đạt 79,4% dự toán, tăng 20,1%.); trong đó nhiều khoản thu tiến độ đạt khá, có khoản đã hoàn thành dự toán năm (thuế bảo vệ môi trường đạt 134,8%, các khoản thu về nhà và đất đạt 111% dự toán, lệ phí trước bạ đạt 102,2% dự toán).

b) Thu từ dầu thô: thực hiện tháng 9 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 51,78 nghìn tỷ đồng (Sản lượng dầu thanh toán 9 tháng ước đạt 12,69 triệu tấn, bằng 86,1% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ; giá dầu thô bình quân đạt khoảng 58,6 USD/thùng, giảm 41,4 USD/thùng so với giá dự toán), bằng 55,7% dự toán, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2014.

c) Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: thực hiện tháng 9 ước đạt 14 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu đạt 20 nghìn tỷ đồng; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng số thu ước đạt 187,4 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2014. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 64 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 123,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán.

Chi Ngân sách Nhà nước

Chi NSNN tháng 9 diễn biến bình thường, với tổng chi ước đạt 88,85 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 823,97 nghìn tỷ đồng, bằng 71,8% dự toán, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2014.

Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 9 ước 14,57 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 127,28 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán, tăng 7,4% cùng kỳ năm 2014, trong đó: cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước đạt 70,7% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 73,8% dự toán...

Riêng về thực hiện vốn đầu tư XDCB, đến hết tháng 9 vốn giải ngân cho các dự án ước đạt 123,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,8% dự toán (cùng kỳ năm 2014 đạt 63,6%).

b) Chi trả nợ và viện trợ: thực hiện tháng 9 ước 10,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 114,79 nghìn tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán, tăng 12,5% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

c) Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: thực hiện tháng 9 ước 63,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 574,89 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán, tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2014. Các nhiệm vụ chi NSNN được đáp ứng kịp thời theo dự toán giao và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo kinh phí cho công tác quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Ngày 17/9/2015, Bộ Tài chính đã có văn bản số 752/BTC-NSNN trình Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng các nguồn kinh phí tạm giữ lại (50% dự phòng NSNN; 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm của các đơn vị sử dụng ngân sách) theo Chỉ thị số 06/CT-TTg. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc sử dụng các nguồn kinh phí tạm giữ lại này, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Cân đối ngân sách

Bội chi NSNN tháng 9 ước 27,54 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng ước 140,97 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 62,4% dự toán năm.

Huy động vốn cho ngân sách nhà nước

- Trong tháng 9/2015 (tính đến ngày 29/9/2015), Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số2.993tỷ đồng (Số huy động tháng 9 không bao gồm 10.000 tỷ đồng tín phiếu phát hành trực tiếp cho NHNN trong tháng 9/2015) (bằng52,4% so với tháng trước và bằng17,2% so với cùng kỳ năm trước). Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày29/9/2015, KBNN huy động được127.158,7tỷ đồng (Số huy động lũy kế đến 29/9/2015 không bao gồm 51.130 tỷ đồng tín phiếu, bao gồm 1 tỷ USD quy đổi 21.458 tỷ đồng trái phiếu ngoại tệ), đạt50,8% kế hoạch năm 2015, bằng60,5% so với cùng kỳ năm 2014.

- Trong quý III/2015, thị trường tài chính – tiền tệ diễn biến không thuận lợi cho công tác huy động vốn cho NSNN, do ảnh hưởng từ việc Trung quốc phá giá đồng Nhân dân tệ, các đồng tiền trong khu vực giảm theo, trong đó có VNĐ. Trước tình hình trên, NHNN đã điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ 2% lên 3% và nới rộng biên độ dao động tỷ giá từ +/-1% lên +/-2% từ ngày 12/8/2015 và tiếp tục nới lên +/-3%. Diễn biến thị trường ngoại hối đã tác động mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, dẫn tới giảm nhu cầu mua TPCP.

Để phù hợp với thị trường, tăng khả năng huy động vốn và giảm chi phí huy động cho NSNN, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 740/TTr-BTC ngày 16/9/2015 về việc báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ (Thực hiện Nghị Quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội, KBNN chỉ được phát hành trái phiếu có kỳ hạn từ 05 năm trở lên), triển khai thực hiện từ tháng 11/2015.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục