Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 2/2016

Về thu ngân sách nhà nước

Tổng thu NSNN thực hiện tháng 2 ước đạt 66,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 160,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó:

a) Thu nội địa: thực hiện tháng 2 ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7% số thu tháng 1; luỹ kế thu 2 tháng đạt 139,98 nghìn tỷ đồng, bằng 17,8% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2015.

b) Thu từ dầu thô: thực hiện tháng 2 ước đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 5,77 nghìn tỷ đồng, bằng 10,6% dự toán, bằng 43,1% so với cùng kỳ năm 2015.

c) Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: thực hiện tháng 2 ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 62,5% mức thực hiện tháng trước. Luỹ kế thu 2 tháng đạt 31,2 nghìn tỷ đồng tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2015. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (17 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán, bằng 75,6% so cùng kỳ năm 2015.

Về chi ngân sách nhà nước

Tổng chi NSNN tháng 2 ước đạt 81,73 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 185,59 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4% dự toán, tăng 5,8%; Chi trả nợ và viện trợ đạt 28,85 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 4,7%; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 125,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2015.

Về cân đối NSNN

Bội chi NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 25,47 nghìn tỷ đồng, bằng 10% dự toán năm.

Tình hình huy động vốn cho NSNN

Kết quả huy động vốn tính đến hết ngày 29/2/2016, lũy kế huy động vốn TPCP cho NSNN và Đầu tư phát triển đạt 39.068,9 tỷ đồng bằng 17,8% kế hoạch Bộ giao, Bảo đảm nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi NSNN cho Đầu tư Phát triển theo dự toán 2016.


Bộ Tài chính

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục