VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2012

Tình hình thu – chi NSNN tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2012 (ước đạt) (tỷ đồng)

 

Tháng 8

So cùng kỳ năm 2011

So dự toán

Lũy kế 8 tháng

Tổng thu NSNN

45.020

98,4%

60,4%

447.000

Tổng chi NSNN

70.990

+13,6%

63,3%

571.545

 Nguồn: TCTC tổng hợp

 Thu cân đối NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 45.020 tỷ đồng, lũy kế thu 8 tháng đạt 447.000 tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán, bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2011. Thu nội địa, lũy kế đến hết tháng 8, ước đạt 286.530 tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán, tăng 0,5% so với cùng kỳ 2011...; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện tháng 8 ước đạt 17.720 tỷ đồng; lũy kế thu 8 tháng đạt 125.580 tỷ đồng, bằng 56,1% dự toán, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2011; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 46.000 tỷ đồng, thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 79.580 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán…

Tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 70.990 tỷ đồng; lũy kế chi 8 tháng đầu năm ước 571.545 tỷ đồng, đạt 63,3% dự toán, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2011. Cân đối NSNN, bội chi NSNN tháng 8 là 25.970 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng là 102.145 tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm, được bù đắp bằng các khoản vay trong và ngoài nước theo kế hoạch.

Đến hết tháng 8/2012 đã phát hành trên 91.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng 130% số thực hiện năm 2011 và bằng 76,3% nhiệm vụ phát hành năm 2012.

Bài đăng Tạp chí Tài chính số 9/2012

Có thể bạn quan tâm