Tình hình đăng ký doanh nghiệp quý I/2018

Trong tháng Ba, cả nước có 8.082 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 81,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và giảm 18% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10 tỷ đồng, giảm 20,3%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới gần 69 nghìn người, giảm 3%.

Trong tháng, cả nước có 1.801 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 22,3% so với tháng trước; có 3.583 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.137 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 2.446 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 15,3%; có 792 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 18,8%.

Tính chung quý I năm nay, cả nước có 26.785 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 278,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 1,5%. Nếu tính cả 485,5 nghìn tỷ đồng của gần 7,9 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong quý I/2018 là 764 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 8.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý I lên hơn 35,2 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý I là 225,4 nghìn người, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong quý I năm nay có 9,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 34,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; 3,6 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,4%), giảm 3,7%; 3,3 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,2%), giảm 6,4%; 2 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,5%), giảm 5,1%; 1,6 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 6%), tăng 19,6%; 1,4 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,2%), tăng 14,9%; 1,2 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 4,6%), tăng 32,7%; 727 doanh nghiệp giáo dục và đào tạo (chiếm 2,7%), tăng 13,6%...

Trong quý I năm nay, một số vùng có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước: Vùng Đông Nam Bộ có 11,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,5% (vốn đăng ký 131,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 3,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,8% (vốn đăng ký 36,1 nghìn tỷ đồng, giảm 10,7%); Đồng bằng sông Cửu Long 2,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,5% (vốn đăng ký 19,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3%).

Các vùng còn lại có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước: Vùng Đồng bằng sông Hồng 7,7 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,9% (vốn đăng ký 74,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6%); Trung du và miền núi phía Bắc 1,1 nghìn doanh nghiệp, giảm 0,3% (vốn đăng ký 12,1 nghìn tỷ đồng, giảm 23%); Tây Nguyên 655 doanh nghiệp, giảm 6,2% (vốn đăng ký 4,1 nghìn tỷ đồng, giảm 51,4%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong quý I năm nay là 20.337 doanh nghiệp, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 12.222 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,9% và 8.115 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 24,1%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 5.501 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 45%); 3.655 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,9%); 2.016 công ty cổ phần (chiếm 16,5%); 1.049 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,6%) và 1 công ty hợp danh.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong ngành bán buôn, bán lẻ là 4,7 nghìn doanh nghiệp (chiếm 38,7%), tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước; 1,9 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,2%), tăng 18,5%; 1,6 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 19,4%; 626 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,1%), tăng 34%...

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 4.116 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 50,7%); 2.021 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 24,9%); 1.526 công ty cổ phần (chiếm 18,8%) và 452 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 5,6%).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong quý I năm 2018 là 3.321 doanh nghiệp, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 3.038 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 1.508 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 45,4%); 932 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 28,1%); 435 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 13,1%); 445 công ty cổ phần (chiếm 13,4%) và 1 công ty hợp danh.

Theo Tổng cục Thống kê

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục