Tình hình đầu tư 8 tháng đầu năm 2016

Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong tháng đạt khá hơn những tháng đầu năm. Các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp lý; đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tám ước tính đạt 24127 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn trung ương 6185 tỷ đồng, tăng 17,2%; vốn địa phương 17942 tỷ đồng, tăng 14%. Tính chung 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 155,3 nghìn tỷ đồng, bằng 60,1% kế hoạch năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2015, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 36,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58,2% kế hoạch năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 13,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,9% và tăng 31,1%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4244 tỷ đồng, bằng 60,1% và tăng 23,7%; Bộ Y tế 1749 tỷ đồng, bằng 56,3% và tăng 21,4%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 1667 tỷ đồng, bằng 51,7% và tăng 43,5%; Bộ Xây dựng 617 tỷ đồng, bằng 66,5% và giảm 42,8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 446 tỷ đồng, bằng 49,7% và tăng 6,7%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 335 tỷ đồng, bằng 49,4% và giảm 0,9%; Bộ Công Thương 289 tỷ đồng, bằng 62,2% và tăng 18,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 185 tỷ đồng, bằng 63,8% và giảm 9,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 75 tỷ đồng, bằng 55,2% và giảm 34,7%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 118,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,7% kế hoạch năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 84,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,5% và tăng 14,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 28,7 nghìn tỷ đồng, bằng 64,6% và tăng 6,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 6 nghìn tỷ đồng, bằng 80% và giảm 3,8%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 19,7 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% kế hoạch năm và tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 10,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,3% và tăng 1,8%; Nghệ An 3563 tỷ đồng, bằng 61,7% và tăng 13,2%; Bình Dương 3510 tỷ đồng, bằng 54,6% và tăng 35,5%; Quảng Ninh 3086 tỷ đồng, bằng 48,2% và tăng 8,9%; Vĩnh Phúc 3063 tỷ đồng, bằng 58% và tăng 6,9%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2939 tỷ đồng, bằng 47,9% và tăng 6%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/8/2016 thu hút 1619 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 9795,6 triệu USD, tăng 32,8% về số dự án và tăng 24,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó, có 770 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 4571,1 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 8 tháng năm nay đạt 14366,7 triệu USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng ước tính đạt 9,8 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 8 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 6734,6 triệu USD, chiếm 68,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 859,3 triệu USD, chiếm 8,8%; các ngành còn lại đạt 2201,7 triệu USD, chiếm 22,5%. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng năm nay đạt 10534,8 triệu USD, chiếm 73,3% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 836,3 triệu USD, chiếm 5,8%; các ngành còn lại đạt 2995,6 triệu USD, chiếm 20,9%.

Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 8 tháng, trong đó Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với 1861,1 triệu USD, chiếm 19% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nội 963,6 triệu USD, chiếm 9,8%; Bình Dương 897,8 triệu USD, chiếm 9,2%; Đồng Nai 753,7 triệu USD, chiếm 7,7%; thành phố Hồ Chí Minh 710,5 triệu USD, chiếm 7,3%; Hà Nam 575,2 triệu USD, chiếm 5,9%; Bắc Ninh 422,7 triệu USD, chiếm 4,3%.

Trong số 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam 8 tháng năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 3840,8 triệu USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 1371,1 triệu USD, chiếm 14%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 818,1 triệu USD, chiếm 8,4%; Đài Loan 558,5 triệu USD, chiếm 5,7%; Trung Quốc 552,5 triệu USD, chiếm 5,6%; Nhật Bản 552 triệu USD, chiếm 5,6%.

Theo gso.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục