Tình hình hoạt động của các tổ chức niêm yết trên HNX trong năm 2014

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình kết quả hoạt động của tổ chức niêm yết trên HNX trong năm 2014.

Thống kê tình hình công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014


BCTC

Thời hạn

CBTT

Số lượng

TCNY

Số lượng

Báo cáo phải công bố

Kết quả thực hiện

Đúng hạn

Vi phạm CBTT

Chậm CBTT

Chưa CBTT

Tổng

Tổ chức niêm yết

Không hợp nhất và BCTC tổng hợp

31/03/2015

246

246

229

6

11

17

BCTC công ty mẹ

31/03/2015

118

118

112

3

3

6

BCTC hợp nhất

118

111

3

4

7

Tổng cộng

364

482

452

(93,8%)

12

(2,5%)

18

(3,7%)

30

(6,2%)

Tổ chức đăng ký giao dịch

Không hợp nhất và BCTC tổng hợp

31/03/2015

134

134

104

13

17

30

BCTC công ty mẹ

31/03/2015

44

44

33

5

6

11

BCTC hợp nhất

44

32

5

7

12

Tổng cộng

178

222

169

(76,1%)

23

(10,4%)

30

(13,5%)

53

(23,9%)

Thống kê lợi nhuận sau thuế năm 2014 của các Tổ chức niêm yết

Năm 2013

Năm 2014

+/-

%

Tổ chức niêm yết

Số lượng TCNY lỗ

44

32

-12

-27,3%

Tổng giá trị thua lỗ (tỷ.đ)

-3.453,2

-643,9

-2.809,3

-81,4%

Số lượng TCNY lãi

305

317

12

3,9%

Tổng giá trị lãi (tỷ.đ)

10.998,5

13.020,5

2.022

18,4%

Tổng lợi nhuận sau thuế (tỷ.đ)

7.545,3

12.376,6

4.831,3

64,0%

Tổ chức ĐKGD

Số lượng TCNY lỗ

33

23

-10

-30,3%

Tổng giá trị thua lỗ (tỷ.đ)

-1.990,9

-1.079,6

-911,3

-45,8%

Số lượng TCNY lãi

121

131

10

8,3%

Tổng giá trị lãi (tỷ.đ)

4.164,6

5.328,3

1.163,7

27,9%

Tổng lợi nhuận sau thuế (tỷ.đ)

2.173,7

4.248,7

2.075

95,5%


Thống kê tổ chức niêm yết có kết quả kinh doanh lỗ năm 2014 theo ngành

Ngành

Số DN lỗ

Tổng giá trị lỗ (tỷ.đ)

Xây dựng

9

-185

Khai khoáng và dầu khí

1

-125

Công nghiệp

9

-119

Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống

5

-115

Hoạt động kinh doanh bất động sản

4

-65

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; hành chính và dịch vụ hỗ trợ

2

-16

Vận tải kho bãi

1

-10

Y tế

1

-9

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

0

0

Thông tin và truyền thông và các hoạt động khác

0

0

Tài chính

0

0

Tổng cộng

32

-644

Thống kê tổ chức niêm yết có kết quả kinh doanh lãi năm 2014 theo ngành

Ngành

Số DN lãi

Tổng giá trị lãi (tỷ.đ)

Công nghiệp

102

3.442

Tài chính

26

3.398

Khai khoáng và dầu khí

23

2.943

Xây dựng

57

1.365

Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống

40

711

Hoạt động kinh doanh bất động sản

15

378

Vận tải kho bãi

16

353

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; hành chính và dịch vụ hỗ trợ

15

165

Y tế

7

152

Thông tin và truyền thông và các hoạt động khác

15

99

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

1

14

Tổng cộng

317

13.020

Theo HNX

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục