Tình hình hoạt động của doanh nghiệp tháng 1/2016

Trong tháng 01/2016, cả nước có 8320 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; sốvốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 54,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 124 nghìn người, tăng 19,8%.

Trong tháng, cả nước có 4872 doanh nghiệpquay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước và là tháng đầu nămcó số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây (tháng 01/2014 có 2375 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; tháng 01/2015 có 2872 doanh nghiệp).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng Một năm nay là 1338 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đóphần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,8%).Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 557 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 41,6%); 381 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 28,5%); 168 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,6%) và 232 công ty cổ phần (chiếm 17,3%).

Số doanh nghiệp trong tháng gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 12456 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 5181 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7275 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặckhông đăng ký.Trong tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thờihạn, có 1805 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 34,8%); 1860 công ty trách nhiệm hữu hạn2 thành viên (chiếm 35,9%); 609 công ty cổ phần (chiếm 11,8%) và907 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17,5%). Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 2953 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,5%); 2253 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31%); 964 công ty cổ phần (chiếm 13,3%) và 1105 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 15,2%).
Theo gso.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục