Tình hình hoạt động của doanh nghiệp tháng 2/2015

Trong tháng Hai, cả nước có 6899 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 45,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,47% về số doanh nghiệp và tăng 44,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp mới thành lập trong tháng đạt 6,6 tỷ đồng, tăng 43,5% so với tháng trước. Tổng số lao động của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 93,6 nghìn người, giảm 9,5% so với tháng trước.

Trong tháng, cả nước có 1504 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 47,6% so với tháng trước; có 4391 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 55,1%, bao gồm 1471 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 2920 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 1062 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 6,9%.

Tính chung 02 tháng đầu năm, cả nước có 13766 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 77,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 23,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2014: Nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 241,0%; kinh doanh bất động sản tăng 88,8%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 57,9%; tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 55,4%; xây dựng tăng 50,3%; giáo dục đào tạo tăng 48,9%; vận tải kho bãi tăng 46,3%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 40,3%; thông tin truyền thông tăng 29,3%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 26,7%. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng là 197,2 nghìn người, tăng 19,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 02 tháng đầu năm, cả nước có 2055 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; 14040 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 25,0%, bao gồm 4794 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 9246 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong số các doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, có 4795 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 28,9% tổng số doanh nghiệp cùng loại); 4720 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 13,4%); 2292 công ty cổ phần (chiếm 10%) và 2233 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 76,5%). Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động là doanh nghiệp quy mô nhỏ với số vốn dưới 10 tỷ đồng.

Trong 02 tháng đầu năm, cả nước có 4376 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2014. Một số lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao so với cùng kỳ năm 2014: Giáo dục, đào tạo tăng 39,5%; khai khoáng tăng 46,3%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 47,3%; kinh doanh bất động sản tăng 52,8%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 68,7%; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 115,8%. Đây là tín hiệu tốt của nền kinh tế, thể hiện cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp đang có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Theo gso.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục