Tình hình hoạt động đầu tư quý I/2018

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trong tháng Ba đã có chuyển biến tích cực. Các Bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thành công tác phân bổ dự toán đầu năm nguồn vốn đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chuyển tiếp, công trình trọng điểm.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I năm nay theo giá hiện hành đạt khá với 331,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,2% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 104,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,6% tổng vốn và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 138,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,9% và tăng 16,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 87,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 26,5% và tăng 8,1%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện quý I/2018 tăng khá, ước tính đạt 48,7 nghìn tỷ đồng, bằng 14,4% kế hoạch năm và tăng 9,2% so với quý I/2017 (cùng kỳ năm trước tăng 3,6%), gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 9,6 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% kế hoạch năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 3.588 tỷ đồng, bằng 19,5% và giảm 26,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 908 tỷ đồng, bằng 11,2% và tăng 19,4%; Bộ Y tế 537 tỷ đồng, bằng 16,3% và giảm 13,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 184 tỷ đồng, bằng 12,4% và tăng 54,7%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 159 tỷ đồng, bằng 11,8% và tăng 34,1%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 117 tỷ đồng, bằng 15,6% và tăng 18,7%; Bộ Xây dựng 33 tỷ đồng, bằng 12,1% và giảm 59%; Bộ Công Thương 33 tỷ đồng, bằng 14,8% và giảm 12,4%; Bộ Khoa học và Công nghệ 28 tỷ đồng, bằng 11,6% và tăng 51,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 15 tỷ đồng, bằng 11,4% và tăng 14,3%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 39,1 nghìn  tỷ đồng, bằng 14,3% kế hoạch năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 26,7 nghìn tỷ đồng, bằng 13,2% kế hoạch năm và tăng 9,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, bằng 17% và tăng 13,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 2.136 tỷ đồng, bằng 21,5% và tăng 12,2%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 5.647 tỷ đồng, bằng 14,8% kế hoạch năm và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 2.475 tỷ đồng, bằng 6% và tăng 4,5%; Nghệ An 1.399 tỷ đồng, bằng 23,9% và tăng 1,2%; Thanh Hóa 1.394 tỷ đồng, bằng 22,2% và tăng 41,9%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1.270 tỷ đồng, bằng 19,5% và tăng 15,9%; Vĩnh Phúc 1.235 tỷ đồng, bằng 20,7% và tăng 0,6%; Cần Thơ 1.117 tỷ đồng, bằng 22% và tăng 62,7%; Hải Phòng 1.081 tỷ đồng, bằng 11,9% và tăng 46,7%; Quảng Nam 1.072 tỷ đồng, bằng 23,4% và tăng 32,6%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/3/2018 thu hút 618 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2.121,6 triệu USD, tăng 25,4% về số dự án và giảm 27,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 199 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 1.789,9 triệu USD, giảm 54,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 3 tháng đạt 3.911,5 triệu USD, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 3 tháng ước tính đạt 3.880 triệu USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 3 tháng năm 2018 còn có 1.285 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là 1.890,1 triệu USD, tăng 121,6% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 732 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,34 tỷ USD và 553 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 547,8 triệu USD.

Trong 3 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt  1.296,3 triệu USD, chiếm 61,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 253,8 triệu USD, chiếm 12%; các ngành còn lại đạt 571,5 triệu USD, chiếm 26,9%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 3 tháng năm nay đạt 2.952,6 triệu USD, chiếm 75,5% tổng vốn đăng ký; ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 275,1 triệu USD, chiếm 7%; các ngành còn lại đạt 683,8 triệu USD, chiếm 17,5%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 491,4 triệu USD, chiếm 26% tổng giá trị góp vốn; ngành xây dựng đạt 340,8 triệu USD, chiếm 18%; các ngành còn lại đạt 1.057,9 triệu USD, chiếm 56%.

Cả nước có 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 3 tháng đầu năm, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất với 340 triệu USD, chiếm 16% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bình Dương 298,5 triệu USD, chiếm 14,1%; Ninh Thuận 253,9 triệu USD, chiếm 12%; Hà Nam 179,5 triệu USD, chiếm 8,5%; Đồng Nai 164,7 triệu USD, chiếm 7,8%; Bắc Ninh 118,3 triệu USD, chiếm 5,6%; Bình Phước 103 triệu USD, chiếm 4,9%.

Trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong quý I, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 493 triệu USD, chiếm 23,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 421,7 triệu USD, chiếm 19,9%; Nhật Bản 265,6 triệu USD, chiếm 12,5%; Trung Quốc 205,8 triệu USD, chiếm 9,7%; Hà Lan 136,6 triệu USD, chiếm 6,4%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 130,5 triệu USD, chiếm 6,1%; Quần đảo Virgin thuộc Anh 98,1 triệu USD, chiếm 4,6%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong quý I/2018, cả nước có 23 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 123,6 triệu USD, bên cạnh đó có 5 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 25,9 triệu USD.

Tính chung vốn cấp mới và tăng thêm, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài trong quý I năm nay đạt 149,5 triệu USD, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105 triệu USD, chiếm 70,2% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19,9 triệu USD, chiếm 13,3%; lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 12 triệu USD, chiếm 8%; lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đạt 8,5 triệu USD, chiếm 5,7%. 

Trong quý I/2018 có 16 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, dẫn đầu là Lào chiếm 53,5% tổng vốn đầu tư; Cam-pu-chia chiếm 17,3%; Cu-ba chiếm 13,3%; Ôx-trây-li-a chiếm 8%.

Tốc độ phát triển vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I các năm 2016-2018 so với cùng kỳ năm trước

Đơn vị tính: % (Theo giá hiện hành)


Quý Inăm 2016

Quý I
năm 2017

Quý Inăm 2018

Tổng số

110,9

109,5

110,4

Khu vực Nhà nước

105,9

105,3

104,4

Khu vực ngoài Nhà nước

114,5

115,0

116,9

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

112,8

107,1

108,1Theo Tổng cục Thống kê

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục