VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tình hình thị trường tiền tệ tháng 11 năm 2012

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tại thị trường trong nước, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng đang ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá trần cho các ngân hàng thương mại vẫn ổn định ở mức 21.036 đồng/USD. Trong tháng, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ với xu hướng đi lên. Tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại đang phổ biến quanh khoảng 20.830 - 20.880 đ/USD. Cán cân thương mại hàng hoá cả nước đến hết tháng 10/2012 thặng dư 64 triệu USD.

DIỄN BIẾN THAY ĐỔI TỶ GIÁ USD/VND

(TỪ NGÀY 1/11/2012 ĐẾN NGÀY 30/11/2012)

Trên thị trường ngoại hối quốc tế trong tháng 11/2012, chỉ số USD Index có xu hướng tăng điểm, tuy nhiên giai đoạn cuối tháng giảm nhẹ. Cụ thể, chỉ số đạt mức cao nhất tại 81,26 ngày 18/11 và thấp nhất tại 80,05 ngày 1/11. Trong tháng, chỉ số USD Index từ mức 80,05 (ngày 1/11), lên 80,79 (ngày 8/11), 81,15 (ngày 18/11), sau đó giảm xuống mức 80,24 (ngày 25/11), 80,20 (ngày 29/10). Diễn biến cặp tỷ giá EUR/USD: 1 EUR đổi được 1,2965 USD (ngày 1/11), 1,2808 USD (ngày 7/11), 1,2710 USD (ngày 14/11), 1,2865 USD (ngày 22/11), 1,2974 USD (ngày 30/11).

CHỈ SỐ USD TỪ NGÀY 1/11/2012 ĐẾN NGÀY 30/11/2012


KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 29/11/2012

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

BVDB12189

BVDB12193

BVDB12195

3

Ngày phát hành

 (KH 2 năm,  3 năm)/

phát hành bổ sung

(KH 5 năm)

03/12/2012

8

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

9

Tổng khối lượng gọi thầu

2.000 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

1.500 tỷ đồng

10

Tổng số thành viên

 tham gia đấu thầu

3 thành viên

3 thành viên

1 thành viên

11

Tổng số phiếu đăng

 ký đấu thầu hợp lệ

3 phiếu

3 phiếu

1 phiếu

12

Tổng số tiền đăng ký

đấu thầu hợp lệ

1.200 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

500 tỷ đồng

13

Lãi suất đăng ký thấp nhất

10,40%

10,50%

10,75%

15

Lãi suất đăng ký cao nhất

10,75%

10,85%

10,90%

17

Lãi suất trúng thầu

10,50%

10,60%

10,80%

18

Khối lượng trúng thầu

800 tỷ đồng

600 tỷ đồng

400 tỷ đồng

19

Tổng số tiền thanh

toán trái phiếu trúng thầu

800.000.000.000

đồng

600.000.000.000

đồng

400.000.000.000

đồng

Nguồn: HNX

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 30/11/2012

STT

Nội dung

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

BVBS12100

BVBS12123

3

Ngày phát hành bổ sung

04/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

500 tỷ đồng

320 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

2 thành viên

2 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

2 phiếu

2 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

900 tỷ đồng

300 tỷ đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

10,85%

11,05%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

11%

11,50%

11

Lãi suất trúng thầu

10,90%

11,10%

12

Khối lượng trúng thầu

500 tỷ đồng

200 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

500.000.000.000 đồng

200.000.000.000 đồng

 Nguồn: HNX

Bài đăng Tạp chí Tài chính số 12-2012

Có thể bạn quan tâm