VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tình hình thực hiện dự toán NSNN tháng 11 và 11 tháng năm 2013

Tình hình kinh tế - xã hội

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 11 và 11 tháng năm 2013:

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2013 tăng ở mức 0,34% so với tháng trước, tăng 5,78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 11 xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng khá, nhập siêu ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Xuất khẩu 11 tháng năm 2013 đạt gần 121,023 tỷ USD, tăng 16,2% so cùng kì năm trước. Nhập khẩu 11 tháng năm 2013 ước đạt 121,119 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Nhập siêu trong 11 tháng năm 2013 khoảng 96 triệu USD, bằng 0,079% tổng kim ngạch xuất khẩu, mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Nhập siêu giảm sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc duy trì sự ổn định của giá trị đồng nội tệ trong năm 2014.

Tổng vốn FDI 11 tháng 2013 (cả vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 20,815 tỷ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2013

Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nướcthực hiện tháng 11 ước 67.500 tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng ước 698.260 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán, bằng 88,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó:

Thu nội địa: thực hiện tháng 11 ước 44.540 tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng ước 461.610 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán, bằng 87,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Ước tính có 30/63 địa phương đảm bảo được tiến độ thu theo dự toán (tối thiểu đạt 92%), trong đó có 15 địa phương đã hoàn thành dự toán được giao do nguồn thu tập trung vào một số sản phẩm chủ yếu, ít chịu tác động của suy giảm kinh tế; 33 địa phương còn lại thu không đạt tiến độ. So với cùng kỳ năm trước, 59 địa phương có tăng trưởng thu song mức tăng không lớn; 4 địa phương thu đạt thấp so cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô: thực hiện tháng 11 ước đạt 10.200 tỷ đồng, bao gồm 1.600 tỷ đồng khoản lãi dầu đầu tư trở lại cho ngành Dầu khí đã bố trí dự toán  năm 2013 và 770 tỷ đồng tiền dầu lãi nước chủ nhà năm 2012 phát sinh sau quyết toán.

Luỹ kế 11 tháng, thu ngân sách ước 102.580 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán, bằng 89,2% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2012.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: tổng số thu tháng 11 ước 18.460 tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng ước 199.070 tỷ đồng, đạt 83,8% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2012. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (70.000 tỷ đồng, bằng 98,6% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ), thu cân đối ngân sách nhà nướcước 129.070 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán, bằng 91,7% mức đánh giá trình Quốc hội, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 11 ước 90.500 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước 866.150 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó:

Chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 11 ước 20.418 tỷ đồng, lũy kế chi 11 tháng đạt 164.918 tỷ đồng, bằng 94,2% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, ngân sách nhà nướcđã chuyển cấp đủ 100% dự toán năm đối với các nhiệm vụ chi cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho các ngân hàng chính sách và chi cho vay chính sách đối với học sinh, sinh viên; cấp thanh toán trên 95% dự toán đối với các nhiệm vụ chi hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động công ích và chi bổ sung dự trữ quốc gia.

Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản tiến độ thực hiện ước 160.000 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán; không kể số ghi thu - ghi chi đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí từ nguồn lãi dầu, khí trong giai đoạn 2006 - 2011 (9.311 tỷ đồng) thì đạt 88,5% dự toán, cao hơn tỷ lệ thanh toán cùng kỳ năm 2012 (đạt 79,6%). Vốn trái phiếu Chính phủ, giải ngân đến hết tháng 11 ước đạt 51.820 tỷ đồng, bằng 86,4% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2012 đạt 76% kế hoạch).

Bên cạnh đó, cơ quan kho bạc cũng phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung giải ngân vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ứng trước dự toán năm sau (vốn đối ứng các dự án ODA; các dự án đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14;...).

Chi trả nợ và viện trợ: thực hiện tháng 11 ước đạt 8.980 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước đạt 94.490 tỷ đồng, bằng 90% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,  quản lý hành chính (bao gồm chi thực hiện cải cách tiền lương): thực hiện tháng 11 ước 61.102 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước đạt 606.742 tỷ đồng, bằng 90% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Nhìn chung, công tác tổ chức điều hành ngân sách nhà nước đã được triển khai tích cực, chủ động; trong điều kiện thu khó khăn, song ngân sách nhà nước luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Trong tháng 11/2013 đã trích 602,5 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương và tạm ứng 95 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng bị thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân... theo các Quyết định số 2017/QĐ-TTg ngày 4/11/2013 và số 2037/QĐ-TTg ngày 5/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay đã sử dụng xấp xỉ 4.640 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương (trong đó chi gần 2.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán); xuất cấp gần 60 nghìn tấn gạo dự trữ Quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai, bị thiếu đói, giáp hạt; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tình hình cân đối ngân sách nhà nước đến hết tháng 11/2013

Bội chi ngân sách nhà nước tháng 11 ước 23.000 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng 167.890 tỷ đồng, bằng 103,6% mức bội chi dự toán năm (162.000 tỷ đồng) và bằng 85,8% mức bội chi Quốc hội quyết định điều chỉnh (195.500 tỷ đồng). Tính đến ngày 25/11/2013, đã tổ chức huy động được 172,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển năm 2013.

Tình hình huy động vốn cho ngân sách nhà nước

Về kết quả huy động

Trong tháng 11/2013, Kho bạc nhà nước đã nước đã tổ chức 4 phiên đấu thầu tín phiếu; 4 phiên đấu thầu trái phiếu, kết quả huy động đạt: 16.448 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2013, tổng số huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 170.560 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch được giao (193.000 tỷ đồng).

Đánh giá tình hình huy động

Trong tháng 11/2013, kết quả huy động vốn tương đối khả quan do tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng chậm; nguồn vốn khả dụng vẫn khá dồi dào.

Kho bạc nhà nước cần tiếp tục chủ trì phối hợp với Vụ TCNH, Vụ ngân sách nhà nướctriển khai các giải pháp nhằm huy động đạt kế hoạch đã được giao.

Về đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước 2013

Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nướcđến nay đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, để đạt được mức phấn đấu thu cả năm 2013 và đảm bảo điều hành bội chi ngân sách nhà nướctrong phạm vi Quốc hội đã quyết định điều chỉnh, thanh toán số phát sinh chi hoàn thuế giá trị gia tăng chưa bố trí được nguồn và dành tăng chi trả nợ; đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực hơn nữa của các ngành, các cấp; chỉ đạo quyết liệt công tác thu của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và xử lý nợ đọng.

Nhằm tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nướctrong các tháng cuối năm 2013, ngày 06/11/2013, Bộ trưởng đã có Chỉ thị số 04/CT-BTC chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nướcnăm 2013 theo dự toán được Quốc hội, Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ giao, đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, phát hiện kịp thời các khoản tăng thu, các địa bàn còn thất thu để có biện pháp quản lý thu phù hợp, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, hải quan như gian lận, trốn lậu thuế, chuyển giá, buôn lậu v.v.. theo đúng quy định của pháp luật, kể cả việc xử lý cán bộ thuế, hải quan có vi phạm (nếu có). Bên cạnh đó, tiếp tục điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm theo đúng Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nướctrong các tháng cuối năm 2013, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã khẩn trương tổ chức triển khai các công việc như sau:

Tổng cục Thuế: chỉ đạo các Cục Thuế, Chi cục Thuế tăng cường công tác thu ngân sách những tháng cuối năm 2013, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, giảm số thuế nợ đọng, phấn đấu thu nội địa để đảm bảo toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ.

Tổng cục Hải quan:

+ Tăng cường các biện pháp chống nợ đọng thuế; phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xử lý các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế.

+ Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, triển khai các chuyên đề kiểm tra sau thông quan đối với các loại hình, mặt hàng trọng điểm.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đã được triển khai quyết liệt. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời các sai phạm của doanh nghiệp, của cán bộ công chức hải quan;

+ Tăng cường quản lý đối với mặt hàng: xăng dầu, xe Việt kiều nhập khẩu, hàng điện tử giả, gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu; tăng cường quản lý mặt hàng đông lạnh tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc.

Chấn chỉnh công tác hoàn thuế, kê khai, khấu trừ thuế, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh, xuất khẩu Cà phê; xuất khẩu hàng hóa qua Biên giới đất liền thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thanh tra, kiểm tra tại Cục Thuế, Chi cục Thuế; Cục Hải quan, Chi cục Hải quan và doanh nghiệp liên quan; qua đó đã chuyển hồ sơ một số doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm sang cơ quan Công an để điều tra, xứ lý; đối với cán bộ Thuế, cán bộ Hải quan, cơ quan Thuế, Hải quan liên quan, yêu cầu đình chỉ cán bộ liên quan, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý thuế, quản lý hải quan (tại Cục Thuế An Giang; Cục Thuế Đồng Nai; Cục Hải quan An Giang, Cục Hải quan Kiên Giang). Lãnh đạo Bộ chỉ đạo tiếp tục thanh tra tại một số Cục Thuế, Cục Hải quan và doanh nghiệp tại Đồng Nai, An Giang, Đắk lắk,... hiện nay Thanh tra Bộ chủ trì đang tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các địa bàn này.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm