VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính đối ngoại và hợp tác quốc tế tháng 11 và 11 tháng năm 2013

Về công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ

Tính đến ngày 20/11/2013, Bộ Tài chính đã chủ trì hoặc tham gia đàm phán và ký kết 33 hiệp định vay nợ, viện trợ với tổng trị giá cam kết của các hiệp định đã ký đạt 4,13 tỷ USD, góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và phục hồi kinh tế.

Tính đến ngày 20/11/2013, một số chỉ tiêu về công tác vay, trả nợ và bảo lãnh Chính phủ như sau:

Giải ngân:giải ngân triệu trong tháng 11/2013 là 954,22 triệu USD, giải ngân luỹ kế đến hết tháng 11/2013 là 3.952,67 triệu USD, đạt 95% kế hoạch năm.

Trả nợ: trả nợ trong tháng 11/2013 là 40.86 triệu USD, trả nợ luỹ kế đến tháng 11/2013 là 1.274,34 triệu USD, trong đó nợ cho vay lại là 474 triệu USD tương đương với 9.903,30 tỷ đồng.

Bảo lãnh: lũy kế trị giá cấp bảo lãnh cho các khoản vay nước ngoài đến ngày 20/11/2013 đạt 2.401,26 triệu USD.

Về hợp tác tài chính quốc tế

Trong tháng 11/2013, Bộ trưởng đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Tài chính  Hoa Kỳ, hai Bộ trưởng đã thống nhất quan điểm về tiến trình đàm phán TPP và chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính; Lãnh đạo Bộ có cuộc làm việc với Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy sỹ cùng đoàn doanh nghiệp mở ra chương trình hợp tác trong lĩnh vực Tài chính giữa hai nước; Đoàn cố vấn cao cấp của JICA đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo Bộ để trao đổi về kế hoạch trợ giúp Bộ Tài chính trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp; Lãnh đạo Bộ tháp tùng Tổng Bí Thư thăm chính thức Ấn độ và ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tài chính; Tổ chức Hội nghị với các nhà Tài trợ để bàn về cơ chế hợp tác giữa Bộ Tài chính và các nhà tài trợ trong lĩnh vực Tài chính công;

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm