Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN tháng 02/2016 và chương trình công tác tháng 03/2016

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÁNG 02/2016

1. Tình hình kinh tế vĩ mô.

- Giá dầu thế giới vẫn trong xu hướng giảm, chủ yếu do nguồn cung dư thừa so với nhu cầu tiêu thụ. Trong tháng 02/2016, giá dầu WTI bình quân đạt 29,79 USD/thùng, giảm 6,0% so với tháng 01/2016.

- Giá cả thị trường trong nước vẫn giữ được mức ổn định và không có biến động lớn. So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2016 tăng 0,42%.

- Lãi suất liên ngân hàng trong tháng 2/2016 diễn biến khá trái chiều: tăng ở trước Tết và giảm mạnh sau Tết. Nhìn chung, trong cả tháng 2/2016, bình quân lãi suất liên ngân hàng qua đêm là 4,72%, đây vẫn là mức cao hơn so với cùng kỳ năm trước (4,37%/năm).

- Tỷ giá VND/USD trung tâm có xu hướng trái chiều với tỷ giá niêm yết chính thức tại NHTM và trên thị trường tự do. Tính đến 24/2/2016, tỷ giá trung tâm được giữ ở mức 21.901 VND/USD, tăng 20 đồng so với mức cuối tháng 1/2016. Trong khi đó, tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do và thị trường ngân hàng thương mại có xu hướng giảm nhẹ. Tỷ giá trung bình của ngân hàng thương mại (là 22.284 VND/USD) và tỷ giá tự do (là 22.362 VND/USD) giảm lần lượt so với tỷ giá thời điểm cuối tháng 1/2016 là 0,3% và 0,5%.

- Thị trường chứng khoán tăng điểm trong tháng 2/2016 cùng xu hướng với các năm trước. Tính đến ngày 26/2, Chỉ số VnIndex đạt mức 566,11 điểm tăng 5,3% điểm so với thời điểm cùng ngày tháng trước.

2. Tình hình thực hiện dự toán NSNN tháng 02 năm 2016

2.1. Về thu ngân sách nhà nước

Tổng thu NSNN thực hiện tháng 2 ước đạt 66,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 160,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó:

a) Thu nội địa: thực hiện tháng 2 ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7% số thu tháng 1; luỹ kế thu 2 tháng đạt 139,98 nghìn tỷ đồng, bằng 17,8% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2015.

b) Thu từ dầu thô: thực hiện tháng 2 ước đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 5,77 nghìn tỷ đồng, bằng 10,6% dự toán, bằng 43,1% so với cùng kỳ năm 2015.

c) Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: thực hiện tháng 2 ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 62,5% mức thực hiện tháng trước. Luỹ kế thu 2 tháng đạt 31,2 nghìn tỷ đồng tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2015. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (17 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán, bằng 75,6% so cùng kỳ năm 2015.

2.2. Về chi ngân sách nhà nước:

Tổng chi NSNN tháng 2 ước đạt 81,73 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 185,59 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4% dự toán, tăng 5,8%; Chi trả nợ và viện trợ đạt 28,85 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 4,7%; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 125,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2015.

2.3. Về cân đối NSNN:

Bội chi NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 25,47 nghìn tỷ đồng, bằng 10% dự toán năm.

2.4.Tình hình huy động vốn cho NSNN

Kết quả huy động vốn tính đến hết ngày 29/2/2016, lũy kế huy động vốn TPCP cho NSNN và Đầu tư phát triển đạt 39.068,9 tỷ đồng bằng 17,8% kế hoạch Bộ giao, Bảo đảm nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi NSNN cho Đầu tư Phát triển theo dự toán 2016.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02 NĂM 2016

1. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016, Quyết định số 69/QĐ-BTC ngày 8/1/2016 của Bộ Tài chính về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt một số kết quả sau:

1.1. Về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế:

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ nhà nước và các cơ quan Tài chính từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác quản lý, điều hành NSNN, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp, bình ổn giá cả thị trường trước trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức duy trì thường xuyên, nghiêm túc chế độ báo cáo hàng ngày về diễn biến thị trường giá cả trong và ngay sau dịp Tết.

- Tổ chức các hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Thuế và công tác Hải quan năm 2016, nhằm đẩy mạnh chống thất thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan...

- Hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2016 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; hướng dẫn việc tổ chức thực hiện dự toán và thẩm định việc phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I theo quy định. Các địa phương đã hoàn thành việc quyết định và giao dự toán NSNN năm 2016.

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016, trong đó có các biện pháp cụ thể về tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung xử lý để giảm nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho các đơn vị trực thuộc và cấp dưới.

- Trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; xin ý kiến các bộ, ngành về dự án Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện mua sắm tài sản từ nguồn dự toán NSNN năm 2016 (Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/2/2016 của Bộ Tài chính).

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với thị trường chứng khoán, bảo hiểm.

1.2. Về đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, thiết lập hệ thống các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ.

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ chế tài chính, quản trị,... góp phần củng cố và năng cao năng lực của cơ quan quản lý, giám sát tài chính doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác giám sát hoạt động tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước.

1.3. Về tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất - kinh doanh

Tiếp tục hoàn thiện Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) và chủ động xây dựng các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ.

1.4. Về tăng cường quản lý, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước.

- Tập trung quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ; làm tốt công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, góp phần bình ổn thị trường; tổ chức thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kê khai giá, thuế...

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương tổ chức điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới. Trong 2 tháng đầu năm, đã 4 lần điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

Các biện pháp triển khai nêu trên đã có những tác động tích cực đến diễn biến thị trường hàng hóa trong những ngày trước, trong và sau Tết. Giá cả thị trường cơ bản bình ổn, không xảy ra thiếu hàng, đột biến về giá. Chỉ số giá tiêu dùng thị trường xã hội (CPI) tháng 2/2016 được kiểm soát chặt chẽ, chỉ tăng 0,42% so với tháng 12/2015, tăng 0,03% so với cùng kỳ năm trước.

1.5. Về bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân:

Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, NSNN đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2016 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách và thực hiện chuyển kinh phí chi trả tiền lương hưu và các khoản trợ cấp 3 tháng đầu năm 2016 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời, đã thực hiện xuất cấp gần 20 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu đói, cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2016 và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

2. Công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính tháng 2/2016

2.1. Tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Hoàn thành Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện NSNN năm 2015, tình hình triển khai dự toán NSNN năm 2016

2.2. Tình hình thực hiện các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ và các công việc thường xuyên theo Chương trình công tác tháng 2/2016:

- Trong tháng 2/2016, Bộ Tài chính đã ban hành 11 Thông tư, Thông tư liên tịch (Phụ lục 1).

- Trong tháng 02/2016 đã tiếp nhận trên 8.140 công văn đến, ban hành 1.220 công văn đi; các văn bản đều được kiểm tra đầy đủ về thể thức, nội dung, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

3.2. Về Hợp tác Tài chính quốc tế: Trong tháng 02/2016 đã triển khai thực hiện một số hoạt động như sau:

- Rà soát kỹ thuật trong TPP và FTA Việt Nam-EU; chuẩn bị cho việc ký kết TPP.

- Tổng hợp ý kiến các Bộ ngành và các đơn vị trong Bộ, chuẩn bị trình Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ FTA Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu.

- Chuẩn bị nội dung và tham dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính APEC tại Peru; Hội nghị các Nhóm Công tác ASEAN và ASEAN+3 trù bị Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN tháng 4/2016.

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 03/2016

1. Các đề án cơ chế, chính sách trong tháng 03/2016:

Theo chương trình công tác tháng 3, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 09 Đề án.

Bộ Tài chính sẽ ban hành theo thẩm quyền 15 Thông tư, Thông tư liên tịch.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2016:

- Tổ chức điều hành NSTW bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh. Thực hiện nhiệm vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính - NSNN 5 năm 2011 - 2015 và định hướng kế hoạch tài chính - NSNN 5 năm 2016 - 2020. Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện NSNN năm 2015; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hoá trong lĩnh vực thuế, hải quan theo đúng Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về thuế, hải quan.

- Tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi tiêu của NSNN; Phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn KBNN địa phương thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN.

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị định 60/2015/NĐ-CP. Tăng cường công tác thanh tra giám sát các hành vi vi phạm pháp luật trên TTCK; xử phạt theo đúng quy định pháp luật các trường hợp vi phạm.

- Thẩm định hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng, tăng cường giám sát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc chào bán chứng khoán ra công chúng. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai việc đăng ký công ty đại chúng; nới room cho Nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng.

- Theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới để, phối hợp với các Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải điều hành giá xăng dầu, điều chỉnh giá cước vận tải theo đúng quy định. Kiểm soát việc kê khai giá, thông báo giá một số mặt hàng như: khí hoá lỏng, đường, phân bón, dịch vụ cảng biển, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc vắc xin dùng cho gia súc gia cầm...

- Thực hiện công tác thẩm tra phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2016 cho các Bộ, ngành.

- Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về xử lý tài chính, xử lý lao động dôi dư đối với các DNNN. Thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, hoàn chỉnh Nghị định về hoạt động kinh doanh casino. Trình Thủ tướng Chính phủ hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2016 của hai ngân hàng chính sách.

- Tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng, xử lý xe ô tô theo Quyết định 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện mua sắm TSNN theo hướng dẫn tại Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016; xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện chính sách tài chính đất đai;...

- Rà soát kỹ thuật trong FTA Việt Nam-EU; chuẩn bị cho việc ký kết EVFTA dự kiến vào Quý II/2016.

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2016. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và tham gia sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng; Xây dựng báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Trên đây là tổng hợp những thông tin cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN tháng 02 năm 2016 và chương trình công tác dự kiến tháng 03/2016. Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền./.


Theo mof.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục